Active share

Andelen af en porteføljes værdipapirer, der afviger fra sammenligningsindekset ("benchmark­"). Active share er altså et tal mellem 0% og 100%. En active share på 0% svarer til en portefølje, der er identisk med sit benchmark. Ved 100% er der ingen fælles værdipapirer. En active share under 60% tolkes normalt som en passiv investeringsstrategi.Læs mere


Tilbage til leksikon