Aktivt forvaltede investeringsforeninger

En aktivt forvaltet investeringsfond investerer med henblik på at opnå det højest mulige afkast inden for de risikomål og andre begrænsninger, som fonden er underlagt (f.eks. med hensyn til hvilke lande fonden kan investere i). Målet er et afkast højere end markedsafkastet. Fonden søger altså "at slå markedet".

Modstykket er de passivt forvaltede investeringsfonde (også kaldet "indeksfonde"), som følger en kurv af værdipapirer.

Omkostningerne er normalt højere i aktivt forvaltede fonde end i passivt forvaltede fonde.Læs mere


Tilbage til leksikon