Akkumulerende afdeling

En akkumulerende investeringsforening udbetaler ikke udbytte. Hele overskuddet tilskrives formuen i afdelingen. Afkastet fremkommer for investor som en kursgevinst. Skattemæssigt beskattes den efter lagerprincippet, dvs. urealiserede gevinster beskattes. Se modsat udbyttebetalende afdelinger.