Interview

Valueinvestor: Tre danske aktier er langt mere værd

Billede
"Jeg føler, jeg får meget for mine penge," siger han om den ene C25-aktie. "Selv i det værste scenarie, føler jeg stadig ikke, jeg har købt katten i sækken," siger han om den anden, mens han mener, der ikke er nogen begrænsning for den tredje aktie, hvis selskabet kan håndtere dets opkøb.
Billede

Af
Christian Kjær

Redaktør, ck@shareholders.dk

I et interview med Dansk Aktionærforenings nyhedsbrev sætter valueinvestor Per Juul navn på tre danske C25-aktier, som han mener er langt mere værd, end de koster.

Herunder sætter han beløb på, hvad han mener, de tre aktier hver især bør koste. Den ene er mere end dobbelt så meget værd, som den nuværende kurs, vurderer han.

Den første aktie, han tror på, er GN Store Nord, som er handlet meget ned fra kurstoppen, hvilket blandt andet skyldes et stort opkøb, vurderer han.

”Det skyldes, at de har købt selskabet Steelseries, og finansieret købet med gæld. Renten er steget, og deraf er udgifterne til gælden steget samtidig med at GN har faldende indtjening,” siger han.

Frygten vil fortage sig

Investorerne frygter ligeledes, at GN Store Nord vil lave en kapitaludvidelse, siger han om selskabet, der tjener sine penge på høreapparater, headsæts og tilbehør til gaming.

”Når vi kigger tre år frem, tror jeg dog stadig, GN Store Nord har en god forretning. Jeg tror, meget af den frygt, der er nu, vil fortage sig i de kommende år. Selskabet tjener jo hele tiden penge og kan nedbringe gælden, selvom det ikke går så stærkt som tidligere ventet,” siger Per Juul og uddyber:

”Kursen er også nede, hvor vi bliver godt betalt for at tage den risiko, der er i aktien,” siger han og peger på, at P/E (price/earnings) er rimelige 19 for 2023 – selv efter en stigning siden nytår på knap 20 procent.

”Det, synes jeg, er attraktivt, fordi jeg også forventer vækst i selskabet i de kommende år. Jeg føler, jeg får meget for mine penge i GN Store Nord, og jeg vurderer, at aktien er 350 kroner værd,” siger Per Juul.

MODTAG 9 NUMRE AF MAGASINET AKTIONÆREN ÅRLIGT - BLIV MEDLEM NU

Overrasket over store udsving

Den næste C25-aktie, han mener, er markant mere værd, er en aktie med store udsving, nemlig Bavarian Nordic.

"Jeg er overrasket over, at der er så store udsving i aktien. De har en base i vacciner mod kopper, rabies og hjernehindebetændelse. Koppevaccinerne leverer de til den amerikanske regering, og når de på et tidspunkt kan lave en frysetørret version, vil det give meget betydelige ordrer fra USA,” siger Per Juul.

Han peger desuden på, at selskabets fokus på at udvikle en vaccine mod coronavirus er lovende.

”Coronavaccinerne har vist virkeligt gode takter, og effekten ser ud til at holde meget længere end de vacciner, der findes nu. Derfor vil man med Bavarians vaccine kunne nøjes med at blive vaccineret meget sjældnere.”

For nylig kom der dog en nyhed om, at de amerikanske sundhedsmyndigheder ønsker at reducere deres brug af coronavacciner til kun én type. En anden type end Bavarians.

”Det gav aktien et tryk og det var rimeligt. Jeg har også reduceret min vurdering. Det kan nu blive vanskeligere for Bavarian at få vaccinen markedsført,” siger han men slår så fast:

”Jeg synes i sig selv, at aktiens pris er mere end hjemme på baggrund af vaccinerne mod kopper, rabies og hjernehindebetændelse. Derudover arbejder de på vacciner mod RS-virus og corona. Jeg mener, aktien er i underkanten af 400 kroner værd og i det værste scenarie for aktien, føler jeg stadig ikke, jeg har købt katten i sækken.”

Storinvestor: De vil skovle penge ind flere år i træk

Ingen begrænsning for aktien

Den tredje aktie, som valueinvestoren vurderer er mere end det dobbelte værd, er Netcompany, som i en periode har haft problemer med et højt sygefravær blandt de ansatte.

”Markedet har været bange for, at man kørte medarbejderne for hårdt. Det har været en kortsigtet ting, som dog delvist blev fejet af banen i sidste kvartal,” siger Per Juul.

På den længere bane, har Netcompany lavet et opkøb af et græsk-luxembourgsk firma, der leverer meget til EU af den slags it-systemer, som Netcompany laver.

"Markedet er nok bange for, at opkøbet ikke bliver godt integreret. Men hvis Netcompany kan håndtere sine opkøb, er der ikke rigtig nogen begrænsning for selskabet og aktien. De har stadig høj vækst, og jeg venter, at de fortsat vil have høj vækst,” siger Per Juul.

Aktien faldt markant da selskabet kom med årsregnskab 25. januar.

”Selskabet kom med en forsigtig prognose for 2023 og en ret lav forventning til indtjeningen. Det giver en frygt for, at vækst og indtjening permanent vil være lavere i fremtiden. Jeg ser det mest som en forsigtig tilgang i lyset af de mange usikkerheder,” siger valueinvestoren.

Han mener, aktien er omkring 600 kroner værd.

”Det lyder måske vildt, men det er kun halvandet år siden, markedet syntes, den var 855 kroner værd.

Læs også:
Denne megatrend kommer til at køre til 2050

Fastholder salgsanbefaling på dansk aktie: Værdierne er væk

Aktien kan blive en rigtig raket

Medlemmer af Dansk Aktionærforening kan læse stort interview med valueinvestor Per Juul i magasinet Aktionæren nummer 1/2023 lige her.

Dette materiale er udarbejdet af Dansk Aktionærforening og indeholder information, der kan anses for at være en investeringsanbefaling i henhold til Markedsmisbrugsforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 596/2014), dvs. information som anbefaler eller foreslår en investeringsstrategi. Denne artikel er også distribueret af Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (Nordnet). Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (Nordnet) har ikke deltaget i udarbejdelsen, gennemgået eller foretaget ændringer i materialet. Dansk Aktionærforening har ansvaret for materialets indhold, og at det lever op til gældende lovgivning og regler.

Gennem Juul Value Invest ejer Per Juul aktier i GN Store Nord, Bavarian Nordic og Netcompany.

Dette materiale blev offentliggjort første gang den 20. januar 2023 og er opdateret den 7. februar 2023.

Indholdet i dette materiale udgør ikke personlig investeringsrådgivning. Det er vigtigt, at du som investor træffer dine investeringsbeslutninger ud fra din egen vurdering af information fra forskellige kilder. Dansk Aktionærforening og Nordnet påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af brug af information fra dette materiale. Materialet må ikke gengives uden Dansk Aktionærforenings samtykke.

Det kan forekomme, at Nordnet har positioner i værdipapirer, der omtales i materialet. En sådan beholdning er da alene af administrative hensyn og uden fortjeneste for Nordnet.

Nordnet er under tilsyn af Finansinspektionen i Sverige og det danske Finanstilsyn.

Der er altid en risiko forbundet med at investere. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast.

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage.

Artikler, analyser, klummer eller interviews mm. i magasinet Aktionæren, på shareholders.dk og i Dansk Aktionærforenings nyhedsbrev kan ikke erstatte individuel rådgivning. Undersøg og vurder altid selv de investeringer, du overvejer, ud fra din investeringsstrategi, risikovilje og tidshorisont. Synspunkter og anbefalinger svarer ikke nødvendigvis til Dansk Aktionærforenings holdninger. Dansk Aktionærforening og skribenterne kan ikke påtage sig ansvaret for eventuelle tab, som du måtte pådrage dig ved at følge anbefalinger i magasinet Aktionæren, på shareholders.dk eller i Dansk Aktionærforenings nyhedsbrev.