Erstatningsprocent

I skadeforsikringsselskaber er erstatningsprocenten udbetalte erstatninger sat i forhold til præmieindtægten. Erstatningsprocent indgår sammen med omkostningsprocent i forsikringsnøgletallet combined ratio.Læs mere


Tilbage til leksikon