Omkostningsprocent (forsikring)

Omkostningsprocent er i skadesforsikringsselskaber omkostningerne i forhold til bruttopræmieindtægter. Omkostningsprocenten måler altså, hvor stor en andel af præmierne, der anvendes til omkostninger (drift/administration).

Omkostningsprocent indgår sammen med erstatningsprocent i forsikringsnøgletallet combined ratio.Læs mere


Tilbage til leksikon