Combined ratio

Combined ratio (også kaldet 'erstatnings- og omkostningsprocent') er et vigtigt nøgletal i regnskaber for skadeforsikringsselskabe. Combined ratio opgøres som summen af erstatningsudgifterne plus omkostninger, alt divideret med præmieindtægterne. Man kan også sige, at combined ratio er summen af erstatningsprocenten og omkostningsprocenten.

Combined ratio skal helst ligge pænt under 100 procent, for eksempel 90 procent.