ESG

Kriterier for virksomhedsstyring med afsæt i miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige aspekter, på engelsk "Environment, Social og Governance". Socialt bevidste investorer bruger ESG-parametre til at screene potentielle investeringer. En ESG-analyse kortlægger virksomhedens miljøhensyn, sociale forhold og ledelse, herunder intern kontrol og aktionærrettigheder. ESG omtales også ofte som bæredygtighed.Læs mere


Tilbage til leksikon