Investeringsstrategi

Master Class

Kan kunstig intelligens hjælpe dig med aktieanalysen?

Der findes efterhånden en del chatbots på internettet, der benytter kunstig intelligens, hvilket har revolutioneret måden, mange as os tilgår information og dataindsamling. En chatbot kan planlægge din rejse, skrive din ...
15. november 2023
Master Class

Konkurrence- og vækststrategier

Strategisk analyse kan hjælpe dig med af finde de bedste selskaber på børsen. Her bringer vi en introduktion til to af de mest populære analysemodeller: Porters model for konkurrencestrategier og Ansoffs vækstmatrice.
15. november 2023
Investorviden

Er obligationer bedre end aktier?

Obligationer er igen en god risikofri investering. Er aktier stadig nødvendige i en portefølje med lav risiko? Se Finanshusets anbefaling.
05. oktober 2023
Master Class

Se listen: 14 danske og globale kvalitetsaktier

Investering i kvalitetsaktier er en af de få strategier, der giver dokumenterede resultater i form af et overnormalt afkast gennem længere perioder. Men hvordan vurderer du, om en virksomhed kan betegnes som en kvalitets...
27. juni 2023
Investorviden

Vogt dig for falske profeter

Ofte står kvaliteten af investeringstips på sociale medier ikke mål med ”eksperternes” selvtillid og entusiasme. Hvis du følger de mange "gode" råd ukritisk, kan du risikere grimme overraskelser. Men de nye digitale fæll...
02. marts 2023
Master Class

Valueaktier vælter ikke når stormen kommer

Valueinvestering har fået medvind efter det sidste års rentestigninger, men en valueaktie er ikke bare en ”billig” aktie. Valueinvestering er en metode, hvor flere betingelser skal være opfyldt, før aktien bliver en købs...
16. november 2022
Investorviden

For og Imod: Valueinvestering

I hvert nummer af Aktionæren belyser vi et emne fra to sider. Du synes måske ikke, at nogen af siderne har 100 procent ret, men argumenterne på begge sider kan hjælpe dig til at undgå de fælder, du risikerer at løbe ind ...
28. juni 2022