Analyser

Høje og stabile udbytter med amerikanske REITs

Billede
Hvis du er udbytteinvestor, bør du kende de amerikanske ejendomsaktier eller REITs, som er elsket af mange på grund af deres udbetaling af høje og stabile udbytter – og som i nogle tilfælde udloddes så ofte som hver måned!
Billede

Af
Linnéa Schmidt

privatinvestor, stifter og partner i Moneypenny & More

Selv om nogen synes, at udbytteaktier er kedelige, udgør de for andre investorer en stor passion og danner udgangspunkt for flere strategier. De amerikanske ”Dividend Aristocrats” eller udbyttearistokrater (selskaber, som har øget deres udbytte hvert år i minimum 25 år, red.) har givet mange udbytteinvestorer glæden af et stabilt voksende udbytte. Aktietypen "Real Estate Investment Trust" – eller blot REIT – er en type udbytteaktier, som i mine øjne fortjener lige så stor opmærksomhed.

REITs blev født i 1960
De amerikanske REITs blev etableret i september 1960 af Præsident Eisenhower i et forsøg på at give alle investorer, især mindre og private investorer, mulighed for på en nem måde at investere i ejendomme og opnå et løbende afkast. Denne oprindelige model for REITs findes nu i omkring 40 andre lande.

For at et ejendomsselskab i USA skal kvalificere sig som en REIT, skal det blandt andet udlodde mindst 90 procent af sine skattepligtige indtægt som udbytte til sine investorer. Det gør, at de kan give et pænt udbytte, og er grunden til, at så mange udbytteinvestorer er glade for denne type aktier.

Som udgangspunkt findes der to typer REITs. De mest almindelige er “Equity REITs” som fokuserer på ejerskab af fast ejendom, mens de mere sjældne REITs, som går under navnet "mortgage REITs" eller blot mREITs, fokuserer på finansiering af fast ejendom.

Equity REITs er delt ind i 12 forskellige sektorer og får deres primære indtjening i form af lejeindtægter. Equity REITs ejer i dag over 500.000 ejendomme i USA og er en stadigt voksende branche.

Højt udbytte, men også attraktivt totalafkast
REITs er ikke kun interessante på grund af udbyttet, men også på grund af de attraktive historiske afkast. Det ledende REIT-indeks (FTSE NAREIT All Equity REIT Index), som omfatter 149 REITs, har i de seneste 40 år givet et gennemsnitligt totalafkast på 11,5 procent årligt. Det kan sammenlignes med et afkast på 10,7 procent årligt for S&P 500.

Ser vi på udbetalt udbytte, så bliver det kun bedre. REIT-indekset har i gennemsnit givet 3,6 procent i årligt udbytte, hvorimod S&P 500 måtte nøjes med 1,6 procent.

REITs har historisk givet et stabilt stigende udbytte – også i urolige tider – og har en indbygget sikkerhed mod inflation, da lejeindtægter og priser på fast ejendom har det med at stige i takt med inflationen. Men aktietypen er selvfølgelig ikke helt uden risiko. Som REIT-investorskal man  være opmærksom på branchespecifikke risici som planer om nybyggeri, gæld og opsigelse af lejemål.

Hvordan udvælger du REITs?
Når det kommer til at udvælge REITs til sin portefølje, ligger fokus for en udbytteinvestor naturligvis på det udbetalte udbytte og udbyttevækst. Som udbytteinvestor vil du gerne have et højt direkte afkast, men også en historik, som viser, at selskabet formår at øge udbyttet fra år til år.

Du kan også undersøge selskabets evne til forvaltning af ejendomme samt initiativer for at øge indtjening og/eller minimere udgifter. Er du glad for at dykke ned i regnskaber, skal du være opmærksom på, at REITs bruger en branchespecifik måde at udregne fortjeneste på, nemlig “Funds from Operations” (FFO).
REITs og dansk skat

Som skattepligtig i Danmark er det en ulempe ved at investere i udenlandske aktier, at du betaler udenlandsk skat af udbytte. Den amerikanske kildeskat på 15 procent modregnes dog ved opgørelse af skatten på din aktieindkomst.

Udover dette skal du, hvis du tænker på at investere en større sum penge i REITs, være bevidst om, at udbyttet kan klassificeres af Skat som indkomst af fast ejendom og ikke som aktieindkomst. Dette er dog ikke så sandsynligt for mindre investorer.

Hvorfor elsker jeg REITs?
Grunden til, at jeg er vild med REITs, er primært, at de kan give et højt udbytte, samt at det giver mig muligheden for at strikke min portefølje sammen sådan, at jeg får udbytte hver eneste måned. Det er rart, at jeg – selv i nedgangstider – har mulighed for at få udbetalt et afkast hver måned. Det hjælper mig med at fastholde min strategi og ikke gå i panik.
REITs har også ofte en enkel forretningsmodel og et specifikt fokus, som gør det nemt at sprede sin risiko på forskellige typer af ejendomme.

REITs er ikke bare ejendomsaktier, men specialiserede ejendomsaktier, og de fire udvalgte REITs giver en idé om, hvor forskellige de kan være:

  1. Omega Healthcare Investors: Fokus på ældrepleje
  2. Realty Income: “The Monthly Dividend Company”
  3. Boston Properties: Kontorer i amerikanske storbyer
  4. EPR Properties: Investering i oplevelser

Linnéa Schmidt ejer aktier i Realty Income, Omega Healthcare Investors og EPR Properties.

Artikler, analyser, klummer eller interviews mm. i Aktionæren og på shareholders.dk kan ikke erstatte individuel rådgivning. Undersøg og vurder altid selv de investeringer, du overvejer, ud fra din investeringsstrategi, risikovilje og tidshorisont. Synspunkter og anbefalinger svarer ikke nødvendigvis til Dansk Aktionærforenings holdninger. Dansk Aktionærforening og skribenterne kan ikke påtage sig ansvaret for eventuelle tab, som du måtte pådrage dig ved at følge anbefalinger i Aktionæren.