Analyser

Analytiker har selskabet i sin egen langsigtede portefølje

Billede
Billede

Af
René Jørgensen

analytiker

Den kinesiske regering har for nylig forladt sin omstridte nultolerancepolitik over for corona. Selv om coronapandemien fortsat raser i landet, er der dog håb om en snarlig tilbagevenden til normale tilstande med højere økonomisk aktivitet.

Boliden producerer mange af de metaller, der er kritiske for klimaomstillingen.

Kobber er nødvendigt til el-produktion, transmissions-ledninger og lagring af elektricitet. Zink forlænger produkternes levetid. Nikkel og bly bruges i produkter til lagring af elektricitet. Det svenske mineselskab står dermed med en metalportefølje, som er ideelt positioneret til fremtidens behov.

Udvinding af industrimetaller er kendetegnet ved at være konjunkturfølsom og kapitalintensiv. Kina tegner sig for mere end halvdelen af den globale efterspørgsel efter industrimetaller. Det betyder, at den økonomiske udvikling i landet er en vigtig faktor for Bolidens aktiviteter. En mulig kurstrigger for selskabet er derfor, når det kinesiske samfund kommer ud af pandemiens kløer.

Bolidens mineprojekter og smelteanlæg er karakteriseret ved et højt sikkerheds- og produktivitetsniveau. Det svenske mineselskab har derudover fokus på bæredygtighed i produktionen.

Selskabet har et højt investeringsniveau i sine efterforskningsaktiviteter, som gerne skal føre til nye lønsomme mineprojekter. Miner har en begrænset levetid, og det er derfor centralt, at der løbende foretages investeringer i efterforskning.

Boliden konkurrerer mod en række gigantiske spillere, der har en relativ større geografisk spredning i deres aktiviteter. Det svenske mineselskab er dog til stede i lande med høj politisk stabilitet. Ved hjælp af en stram omkostningsstyring har Boliden i de seneste år været i stand til at realisere pæne indtjeningsmarginer.  

Efterspørgslen efter Bolidens metaller er primært drevet af aktivitetsniveauet i den globale industri samt udviklingen i infrastruktur- og byggeinvesteringer. Højere kobber- og zinkpriser har en positiv effekt på selskabets indtjening.  

Vinder på grøn omstilling
Boliden har desuden aktiviteter inden for genanvendelse af metaller, især hvad angår elektronisk affald, hvor selskabet har opbygget en førende position. Genanvendelse er en vigtig del af det samlede udbud af industrimetaller, men mængderne er dog fortsat utilstrækkelige til at opfylde den stigende efterspørgsel efter metaller.

Ved seneste kapitalmarkedsdag i november 2022 satte selskabet nye mål for at reducere klimapåvirkningen.

Selskabet hører til blandt de mest grønne selskaber i mineindustrien. Øget klimabevidsthed kan betyde, at kunderne i højere grad vælger Boliden som leverandør.   

Fortsat befolkningstilvækst og urbanisering forventes at være stærke drivere for den globale metalefterspørgsel. Den grønne transformation betyder øgede investeringer i energiinfrastruktur og elektrificering af transportområdet. Dette vil betyde øget efterspørgsel efter de industrimetaller, som Boliden leverer.  

I betragtning af mineindustriens cykliske karakter, så kan det være klogt som investor at fokusere på de solide selskaber. Boliden har en stærk balance, som gør selskabet i stand til at stå imod økonomisk uvejr og foretage investeringer i nye projekter.

Jeg har selv valgt at medtage det svenske mineselskab i min egen langsigtede portefølje, da jeg forventer, at selskabet i fremtiden vil nyde godt af en række centrale megatrends. Selskabet synes på nuværende tidspunkt at være attraktivt prissat.

Om virksomheden
Boliden er et svensk mineselskab, som udvinder og forarbejder metaller i Norden og Irland. Hovedparten af salget stammer fra zink og kobber, der videresælges til industrielle kunder. Selskabet beskæftiger omkring 6.200 medarbejdere og har hovedsæde i Stockholm.


Optimisten vurderer, at Bolidens bæredygtige profil vil gavne selskabet. Selskabet er godt positioneret til at drage fordel af den grønne omstilling, herunder udbredelsen af elbiler. Den kinesiske genåbning vil føre til et markant løft i efterspørgslen efter industrimetaller.

Pessimisten forventer, at indtjeningsmarginerne vil komme under pres som følge af en skærpet konkurrencesituation. Det kan være en ulempe, at Boliden er til stede på markeder med et relativt højt lønniveau. Desuden er der flere større driftsmæssige risici forbundet med mineindustrien.

Børskode
BOL

ISIN
SE0017768716

www.
boliden.com
Billede

René Jørgensen ejer aktier i Boliden.

Artikler, analyser, klummer eller interviews mm. i Aktionæren og på shareholders.dk kan ikke erstatte individuel rådgivning. Undersøg og vurder altid selv de investeringer, du overvejer, ud fra din investeringsstrategi, risikovilje og tidshorisont. Synspunkter og anbefalinger svarer ikke nødvendigvis til Dansk Aktionærforenings holdninger. Dansk Aktionærforening og skribenterne kan ikke påtage sig ansvaret for eventuelle tab, som du måtte pådrage dig ved at følge anbefalinger i Aktionæren.