Aktieindkomst

Aktieindkomst er den indkomst i form af udbytte og afkast, investor får ved sine investeringer i aktier. Begrebet anvendes også for den skattemæssige opgørelse af indkomst fra aktieformue, herunder udbytter og kursgevinster.Læs mere


Tilbage til leksikon