Passivt forvaltede afdelinger

En passivt forvaltet investeringsforening følger sit benchmarkindeks (se dette) så tæt som muligt og søger altså ikke "at slå markedet". På langt sigt vil foreningens afkast forventes at være afkastet af den kurv af værdipapirer, der udgør benchmarkindekset minus investeringsforeningens omkostninger. Omkostningerne er normalt lavere end i de aktivt styrede afdelinger. Passivt forvaltede afdelinger kaldes også indeksforeninger.Læs mere


Tilbage til leksikon