Teknisk analyse

Ugens Tekniske Analyse: Tobak-gigant er købsaktuel

Billede
Tobaksvirksomheden Scandinavian Tobacco Group er blevet købsaktuel og svensk aktie nyder godt af ekstrem efterspørgsel på metaller. Desuden har C25 brudt afgørende støtteniveau, viser ugens tekniske analyse, der også ser på, om det er nu, SAS-aktien skal flyve.
Billede

Af
Rasmus Mühlback Hansen

Teknisk analytiker

C25 indekset bryder afgørende støtteniveau
Det danske C25 indeks har brudt ned under støtteniveauet omkring 1.800 og har dermed afgivet et salgssignal. Det betyder, at indekset nu kan risikere at starte en større nedtur. Indekset har dog allerede et nyt støtteniveau omkring 1.700, som det allerede har testet og afvist.

Skulle indekset bryde ned under dette niveau ville det se sort ud for det danske indeks. RSI er faldende og under middelværdien 50, hvilket indikerer, at indekset skal falde yderligere. MACD er også faldende og på vej ned under middelværdien 0, hvilket vil understøtte bruddet på støtteniveauet og dermed yderligere fald for indekset.

Det kunne derfor godt ligne at indekset skal ned og teste støtteniveauet omkring 1.700 igen og muligvis bryde ned under dette niveau. Du bør derfor afvente at indekset enten bryder ned under støtteniveauet, eller at det afviser støtteniveauet og dermed holder sig over dette niveau.

Hvis indekset bryder ned under, er det et klart salgssignal og du vil dermed have mulighed for at shorte indekset.

Du kan anvende følgende strategi hvis du vil handle indekset:

Købskurs 1.700,00

Kursmål 1.400,00

Stop loss 1.830,00

Risk/Reward 2,31

Billede

Er udbytteaktier en god investering når inflationen stiger?
Tobaksvirksomheden Scandinavian Tobacco Group har en stabil indtjening og betaler gode udbytter. Aktien kan derfor være en god investering da virksomheden formentlig vil blive ved med at betale høje udbytte selv om inflationen og renten skulle stige yderligere.

Aktien har også lige brudt et afgørende modstandsniveau omkring 146,50 kr. og er dermed blevet købsaktuel. Den grønne pil viser hvor aktien har brudt modstand og den røde pil på grafen indikerer hvor aktien har nærmeste støtteniveauet.

RSI er stigende og over middelværdien 50, hvilket støtter op om at aktien skal fortsætte med at stige efter at have brudt modstandsniveauet. MACD er også stigende og over middelværdien 0, hvilket taler for at aktien skal fortsætte med at stige. Volumen er positiv og på et nogenlunde niveau, hvilket taler for at aktien skal fortsætte med at stige.

Aktien kan derfor blive en rigtig god investering da den både betaler rigtig gode udbytter og ser ud til at påbegynde en ny stigning.

Følgende handelsstrategi kan anvendes hvis du gerne vil handle aktien nu:

Købskurs 148,00

Kursmål 200,00

Stop loss 130,00

Risk/Reward 2,89

Billede

Er det nu SAS skal flyve?
Du har nu mulighed for at lave en kortsigtet spekulativ handel i SAS. Aktien har brudt et mindre modstandsniveau omkring 1,10 kr. og der er dermed kommet et lille købssignal. Der er dog kun tale om et købssignal på den helt korte bane og det er derfor også forbundet en del usikkerhed og risiko med dette købssignal.

Den røde pil på grafen viser hvor aktien har nærmeste støtteniveau. RSI er stigende og over middelværdien 50, hvilket understøtter bruddet på modstand samt yderligere stigninger. MACD er stigende og over middelværdien 0, hvilket taler for at aktien skal fortsætte med at stige.

Volumen er blandet og på et nogenlunde niveau, hvilket støtter op om fortsatte stigninger for aktien. Aktien ser positiv ud med støtte fra RSI, MACD og volumen som alle taler for at aktien skal stige yderligere.

Du har derfor mulighed for at lave en kortsigtet spekulativ handel med et mål oppe mellem 1,50 kr. og 1,60 kr. og dermed opnå en Risk/Reward som er over 2. Der er dog forbundet stor risiko med investering efter denne strategi og du bør derfor kun allokere en mindre del af din formue i denne aktie.

Hvis du gerne vil handle aktien, kan du anvende følgende handelsstrategi:

Købskurs 1,15

Kursmål 1,50

Stop loss 1,00

Risk/Reward 2,33

Billede

Endnu en svensk aktie som nyder godt af ekstrem efterspørgsel på metaller
I sidste uge kiggede jeg på den svenske mineaktie Boliden, og i denne uge er endnu en mineaktie på den svenske børs blevet købsaktuel, nemlig Lundin mining. Aktien handles både i Canada og i Sverige men denne analyse er lavet på den svenske version at aktien.

Lundin mining nyder godt af stigende råvarepriser, og aktien har for nyligt brudt modstand omkring 81,70 SEK. Bruddet på modstand betyder at aktien nu er blevet købsaktuel. Den grønne pil indikerer hvor aktien har brudt modstand og den røde viser hvor aktien har nærmeste støtte. RSI er stigende og over middelværdien 50, hvilket støtter op om bruddet på modstand. MACD er stigende og i gang med at bryde op over middelværdien 0, hvilket taler for at aktien skal fortsætte med at stige. Volumen er på et højt niveau og positiv, hvilket understøtter bruddet på modstand og taler for yderligere stigninger. Alt i alt ser aktien rigtig positiv ud med støtte fra alle tre indikatorer.

Aktien nyder godt at et råvaremarked hvor efterspørgslen er stigende i takt med at Corona bliver en mindre væsentlig faktor i samfundet og samtidig med at det vil blive investeret massivt i den grønne omstilling. Den grønne omstilling vil kræve store mængder af metaller, specielt kobber, som Boliden har stor eksponering imod. Aktien er derfor en god investering, hvis du gerne vil have eksponering mod de stigende råvarer og den grønne omstilling.

Du kan anvende nedenstående strategi hvis du gerne vil handle aktien:

Købskurs 89,00

Kursmål 108,00

Stop loss 80,00

Risk/Reward 2,11

Billede

Begreber:

 • RSI - Relative Strength Index – måler styrken på dage med kursstigning i forhold til styrken på dage med kursfald. RSI bruges til at kortlægge den aktuelle og historiske styrke eller svaghed baseret på slutkurserne i en nylig handelsperiode.

Hvis RSI stiger - og gerne over 50, som er midtpunktet i intervallet – vil det ofte indikere opadgående trend. Hvis RSI er stigende og over 50 er det et positivt signal. Hvis RSI derimod er faldende og under 50 er det et negativt signal.

Hvis aktiekursen er stigende, men RSI faldende, kan det antyde et forestående fald i aktiekursen – og omvendt.

 • MACD - Moving Average Convergence Divergence – måler forholdet mellem flere glidende gennemsnit og er designet til at afsløre ændringer i styrke, retning, momentum og varighed af en trend i en aktiekurs. Når et kort glidende gennemsnit, dvs et glidende gennemsnit baseret på en kort periode, krydser et eller flere lange glidende gennemsnit, udløses et købssignal. MACD vil da stige til over nul.

  Hvis MACD stiger - og gerne over nul – vil det ofte indikere en opadgående trend. Hvis MACD er stigende og over nul er det et positivt signal. Hvis MACD derimod er faldende og under nul er det et negativt signal.

  Ligesom for RSI gælder det, at hvis MACD er faldende, men aktiekursen stigende, så kan det antyde, at aktiekursen kommer til at falde - og omvendt.
   
 • Volumen er antallet af aktier, som bliver handlet. Volumen bruges til at se, om et brud på modstand er ægte, hvilket vil sige om aktien skal videre op, eller om det er et falsk brud, og at aktien måske så falder tilbage under modstand igen. Ægte brud er kendetegnet ved høj volumen, mens falske brud sker ved svag volumen. Jo højere volumen, desto mere understøttes den videre opgang for aktiekursen.
 • Risk/Reward er forholdet mellem risiko og mulig gevinst, sagt på en anden måde er det afstanden mellem købskurs og kursmålet divideret med afstanden mellem købskurs og stop loss. Risk/Reward skal som minimum være 2,00 ellers bør man ikke købe, idet risikoen vil være for stor i forhold til den mulige gevinst.
 • Momentum går ud på at købe de aktier der er steget mest og sælge dem som er faldet mest, da disse aktier statistisk vil blive ved med at fortsætte i samme retning.

Rasmus Mühlback Hansen ejer aktier i følgende af de nævnte selskaber/indeks: ingen

Analyserne i Aktionæren og på www.shareholders.dk er udtryk for skribenternes vurdering af investeringen lige nu. Undersøg og vurder altid selv de investeringer, du overvejer, ud fra din investeringsstrategi, risikovilje og tidshorisont. Dansk Aktionærforening og skribenterne kan ikke påtage sig ansvaret for eventuelle tab, som læserne måtte pådrage sig ved at følge anbefalingerne.