Storaktionær

Betegnelsen for en aktionær med en større aktiepost i et selskab. For børsnoterede selskaber er der pligt til at meddele markedet, når aktionæren ejer fem procent af aktiekapitalen eller stemmerne. Der skal gives meddelelse ved hver ændring, hvor andelen passerer en fem-procents-grænse.Læs mere


Tilbage til leksikon