Strakshandel

Foretager investor en strakshandel, sker handlen, som ordet siger, med det samme og til en kurs, som han får tilbudt af sin bank eller børsmægler. Ved en strakshandel handler investor med banken som modpart til den aktuelle købs- eller salgspris, der er registreret på fondsbørsen. Fordelen er, at investor kender kursen med det samme og er sikker på at få gennemført handlen. Ulempen er, at han ikke nødvendigvis får gennemført handlen til den bedst opnåelige kurs. Se også Børshandel og Gennemsnitskurshandel.Læs mere


Tilbage til leksikon