Strakskurs

Strakskurs er en akties aktuelle købs- eller salgspris registreret på en fondsbørs.