Pressemeddelelse

"Paradeforestilling - ingen kunne eller ville svare"

Billede
"Forløbet har været så mærkværdigt og uskønt," siger direktør i Dansk Aktionærforening Mikael Bak om Brdr. Hartmann-sagen. Han tilføjer, at det vil være klædeligt at få statueret, at denne fremgangsmåde ikke er i orden, og i hvert fald ikke gavner tilliden til børsmarkedet.

Bliv medlem af Dansk Aktionærforening og støt arbejdet for private aktionærers vilkår

Mandag eftermiddag blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Brdr. Hartmann. Generalforsamlingen blev holdt online og tog mindre end 30 minutter.

Dansk Aktionærforening udtrykte på vegne af de godt 700 investorer, der er samlet i foreningens interessegruppe, stor utilfredshed med forløbet og modstand mod afnoteringen.

Samtidig stillede foreningen på de private investorers vegne tre spørgsmål til ledelsen. Du kan læse foreningens spørgsmål, og formandens meget kortfattede svar her.

Spørgsmål og svar (på engelsk)
Hent som PDF-fil

Efter en kort debat, hvor Dansk Aktionærforenings kritiske indlæg var blevet læst op, var det tid til den formelle afstemning om afnoteringen.

Afstemningen:

Resultatet af afstemningen var, at godt 92 procent stemte for afnoteringen, inklusiv de 10 procent nye aktier, som Thornico købte i den forgangne uge af gruppen af større private investorer (inkl. Svenske Handelsbanken og VN Capital).

Det blev oplyst at der var ca. 442.000 stemmer imod, hvilket anslået svarer til godt 7,5 procent af de afgivne stemmer (forudsat der ikke var væsentligt mange blanke).

Direktør: ”En paradeforestilling”

Til trods for at Thornico havde meldt ud, at man nu vil hæve købskursen for de resterende aktier til kurs 360, så var Dansk Aktionærforenings direktør, Mikael Bak, skuffet.

Her er direktørens kommentarer til den afholdte generalforsamling:

”Vi stillede en række relevante spørgsmål til bestyrelsesformanden, men må konstatere, at vi reelt set ikke er blevet meget klogere på processen”.

”Det var en paradeforestilling, hvor ingen af de tilstedeværende reelt kunne eller ville svare på nogle spørgsmål.”

”Som mindretalsaktionær må man stille sig selv det spørgsmål, om en ansvarlig bestyrelse i et selskab af Hartmanns størrelse reelt kan nedlægge sit mandat, og slet ikke mene noget i en proces som denne.”

”Det kom frem, at Thornico angiveligt ingen viden har om, hvordan det er gået for selskabet de seneste 3 måneder, og først vil få denne viden samtidig med resten af markedet. Samtidig blev det sagt, at samtlige medlemmer af bestyrelsen har tæt tilknytning til Thornico og derfor er inhabile. Denne konstruktion virker en smule surrealistisk”.

”Vi må konstatere, at de større institutionelle investorer har valgt at sælge deres aktier til kurs 360. Det forekommer stadig meget mærkværdigt, at man kan drive et større børsnoteret selskab og en forhandlingsproces på denne måde.”

”Vores mission har alene været, at sikre transparens og en fair afregning til alle aktionærer. Forløbet har været så mærkværdigt og uskønt, så vi kun kan håbe på, at det ikke gentager sig i andre selskaber. Samtidig vil det være klædeligt, at man fik statueret, at denne fremgangsmåde ikke er i orden, og i hvert fald ikke gavner tilliden til børsmarkedet.”

”Vi vil nu afvente, hvad reaktionerne bliver i de kommende dage, og ligeledes se hvad Nasdaqs og eventuelt også Finanstilsynets konklusion bliver på dette forløb”.

Dansk Aktionærforening følger sagen, og vil orientere jer, så snart der er nyt.

Se også:

Se Dansk Aktionærforenings tale til den ekstraordinære generalforsamling hos Brdr. Hartmann

En kæmpesejr for Dansk Aktionærforening

5 vurderinger af prisen på Brdr. Hartmann-aktien

Bliv medlem af Dansk Aktionærforening og modtag 9 udgaver af magasinet Aktionæren hvert år