Perspektiv

Sydbank: Her er udsigterne til afkast bedst

Billede
På globalt plan vil afkastet på aktier lægge sig under det historiske niveau i det kommende år. To regioner vil dog skille sig positivt ud og give bedre afkast, vurderer Sydbank i bankens nye aktiestrategi.
Billede

Af
Christian Kjær

Redaktør, ck@shareholders.dk
Et afkast under det historiske niveau. Sådan lyder dommen over globale aktier på et års sigt, når man spørger Sydbanks aktieanalysechef Jacob Pedersen og hans hold af analytikere.

Til gengæld er der muligheder for at finde bedre afkast, hvis du går mere målrettet efter konkrete regioner i stedet for at sende pengene i retning af det globale aktiemarked.

Herunder får du overblik over Sydbanks syn på verdens aktiemarkeder lige nu. Banken opererer med et farvesystem, hvor aktiestemningen vurderes til at være rød, gul, grøn eller mørkegrøn.

Europæiske aktier – væksten er lige rundt om hjørnet

Aktier i Europa vurderes som helhed at give et bedre afkast end det afkast, der forventes af globale aktier i det kommende år. Foto: Unsplash

Sydbanks vurdering af stemningen på det europæiske aktiemarked:
Stemningen kategoriseres som grøn. Grøn vurdering betyder, at afkastet på europæiske aktier i de kommende 12 måneder vurderes at blive på niveau med det historiske afkast for globale aktier.

Årsager til vurderingen af europæiske aktier:
1: Genåbningen er en stor fordel for Europa. Der venter formentlig et par kvartaler med en positiv nyhedsstrøm fra genåbningen.

2: Der er flere cykliske aktier i Europa end i for eksempel USA, herunder i sektorer som industri, cyklisk forbrug, finans og energi.

3: Afkastmulighederne er bedre i Europa, fordi aktierne ikke er så dyrt prissatte som i for eksempel USA.

4: De billigere europæiske aktier vil blive ramt knap så hårdt, hvis renterne fortsætter op.

Aktieanalysechef i Sydbank Jacob Pedersen uddyber om de europæiske aktier:
”Vi fastholder det grønne afkastbarometer på de europæiske aktier. Genåbningstemaet og forhåbningerne om et cyklisk opsving vil få stigende næring i de næste måneder.”

”Europa er kommet dårligt fra start med vaccinationsprocessen, men selv om tempoet er langsomt er retningen god nok. Over de næste måneder bliver nedlukninger til genåbninger, og den økonomiske aktivitet kommer op i tempo. Det vil give fornyet næring til både indtjeningsvækst og investorernes lyst til europæiske aktier og deres høje cykliske eksponering.”

”Markedsforventningerne til indtjeningsvæksten i år på plus 35,6 procent er steget siden årets begyndelse, men kan blive udfordret af nedlukningerne. Nedlukningerne øger risikoen for at fortsættelsen på regnskabssæsonen bliver mindre prangende end begyndelsen. Det vil aktieinvestorerne dog formentlig betragte som støj på ’rejsen tilbage mod normalen’, så det bekymrer os ikke voldsomt.”

”Prisfastsættelsen på de europæiske aktier er stadig lidt dyr, men billig sammenlignet med eksempelvis amerikanske aktier. Det er endnu et sundt argument for vores grønne afkastbarometer. Den modvind, som rentestigningerne har givet de globale aktiemarkeder er desuden gået værst ud over de dyreste dele af aktiemarkedet, og den tendens taler også for de europæiske aktier.”

”Der er stadig grønt lys fra Den europæiske centralbank i form af en næsten uhæmmet lempelig pengepolitik uden tegn på opstramninger på kort sigt. Vi foretrækker fortsat lande som Tyskland og Sverige i den europæiske portefølje.”

USA aktier – stimulifest kan give tømmermænd

Den unge pige risikerer at komme til at kigge forgæves efter høje afkast på Wall Street i de kommende 12 måneder, vurderer Sydbank. Foto: Unsplash.

Sydbanks vurdering af stemningen for aktier i USA:
Stemningen kategoriseres som gul. Gul vurdering betyder, at afkastet på aktier i USA i de kommende 12 måneder vurderes at lægge sig under, hvad globale aktier historisk har givet i gennemsnit. Det vurderes dog samtidig, at afkastet bliver positivt.

Årsager til vurderingen af aktier fra USA:

1: Den høje prisfastsættelse taler mest imod amerikanske aktier, fordi det vil være med til at hæmme afkastet.

2: Hvis renterne fortsætter op, er aktier fra USA mere udsatte, fordi de er højt prissatte.

3: Det taler for amerikanske aktier, at USA er længere i genåbningen.

4: Det taler for de amerikanske aktier, at de oftere overrasker positivt på indtjeningen end for eksempel europæiske aktier.

5: Præsident Bidens hjælpepakke vil være positiv for amerikanske aktier. Investorerne skal dog passe på, at de ikke glemmer, der er en regning, der skal betales. Det kan ske med højere selskabsskatter og højere kapitalafkastskatter.

Aktieanalysechef i Sydbank Jacob Pedersen uddyber:

”Vi fastholder det gule afkastbarometer på USA-aktierne. Uanset, hvordan man vender og drejer det, er aktierne i USA meget dyre, og det kan lægge låg på afkastet i den næste periode.”

”Den finanspolitiske og pengepolitiske medvind er historisk stor, og der er udsigt til utrolig høj vækst, der kan løfte indtjeningen i særdeleshed i mange hjemmemarkedsorienterede virksomheder. Disse står dog også til at blive ramt af mulige kommende selskabsskattestigninger, og effekterne er derfor ikke entydigt positive.”

”Markedsforventningerne til en indtjeningsvækst på 28,4 procent i 2021 kan formentlig overgås med god hjælp fra den massive politiske hjælp. De første tegn på en mulig acceleration af lønstigningerne viser sig dog nu, og det kan dæmpe fremgangen i rentabiliteten.”

”De kommende kvartalers høje vækst vil efter alt at dømme udløse tiltagende inflation. Frygt for at inflationen ikke bare er forbigående, kan skabe nervøsitet for, hvor hurtigt Fed sænker dosen af likviditetslykkepiller – og senere gør op med lavrentelykkepillerne. Feds retorik er stadig meget dæmpet, men netop en opstramning af pengepolitikken kan skabe røre på aktiemarkedet især blandt de dyrest prisfastsatte amerikanske aktier.”

”En stor del af vækstfesten i USA er i øvrigt gældsfinansieret, men fra tid til anden minder Joe Bidens politik om, at der også er en regning, der skal betales.”

Emerging markets aktier – Covid-19 præger stemningen

Stemningen på aktiemarkeder i Fjernøsten som for eksempel i Kina, Indonesien, Sydkorea og Taiwan, vurderes til grøn. Emerging markets som helhed må dog nøjes med det gule trafiklys i Sydbanks nylige vurdering af stemningen på aktiemarkeder verden over. Foto: Unsplash.

Sydbanks vurdering af stemningen for aktier i Emerging Markets:
Stemningen kategoriseres som gul. Gul vurdering betyder, at afkastet på aktier i emerging markets i de kommende 12 måneder vurderes at lægge sig under, hvad globale aktier historisk har givet i gennemsnit. Det vurderes dog samtidig, at afkastet bliver positivt.

Sydbanks vurdering af stemningen for aktier aktier i Fjernøsten:
Stemningen kategoriseres som grøn. Grøn vurdering betyder, at afkastet på aktier i Fjernøsten i de kommende 12 måneder vurderes at lægge sig på niveau med, hvad globale aktier har givet i gennemsnit.

Årsager til vurderingen af aktier fra Emerging markets og Fjernøsten:
1: Hvis de højere amerikanske renter betyder, at dollaren stiger, vil det være negativt for emerging markets - selskaberne har nemlig meget gæld i dollars, og gælden vil dermed blive dyrere at betale af.

2: Aktierne i emerging markets som samlet region er ikke billigt prissat.

3: Corona spreder sig vildt i Indien, og det kan gøre investorerne nervøse omkring regionen.

4: Til gengæld er der et stærkt fundament i en række lande i fjernøsten, herunder Kina, Indonesien, Sydkorea og Taiwan.

Aktieanalysechef i Sydbank Jacob Pedersen uddyber om emerging markets:

”Vi fastholder et gult afkastbarometer på Emerging markets-aktierne. Aktierne er stadig dyrt prisfastsat, og markedsforventningerne til årets indtjeningsvækst er stort set uforandrede i den seneste måneds tid. Tiltagende inflation i USA og nervøsitet for strammere pengepolitik kan fastholde en afdæmpet stemning omkring regionen.”

”Vi bevarer det grønne afkastbarometer på de fjernøstlige aktier på trods af en dyr prisfastsættelse. De fundamentale vækstbetingelser er stærke, og det bør begrænse indtjeningsskuffelserne i den næste periode.”

”På helt kort sigt kan flaskehalse i leverandørkæderne i Asien sænke væksttempoet en smule, men inden for få kvartaler åbner det også op for mærkbare prisforhøjelser og dermed en styrket indtjeningsdynamik.”

”Kina har stadig godt styr på COVID-19, men eksempelvis Indien oplever markant smittespredning.”

”Smitten når også nye højder i Brasilien. Latinamerika vil formentlig blive blandt de hårdest COVID-19 ramte regioner i andet og tredje kvartal, da regionen går mod vintertid og COVID-19 erfaringerne fra 2020 vidner om, at regionen er dårligt rustet til at hindre smittespredning.”

”Vi bevarer dog det gule afkastbarometer på Latinamerika. Prisfastsættelsen nærmer sig nu faktisk billig, og markedsforventningerne til indtjeningen har været opadgående hidtil i år, trukket af markante stigninger i olie- og råvarepriserne.”

”Andre sektorer i Latinamerika kan dog komme til at lide tungt under COVID-19-smitten i de næste kvartaler. Markant stigende statsgæld er desuden normalt dårligt nyt for investorernes lyst til at købe latinamerikanske aktiver.”

Danske aktier – kvalitet er ikke højeste mode

Stemningen på det danske aktiemarked vil være lunken i de kommende 12 måneder, vurderer Sydbank. Det gule mærkat, som banken hæfter på de danske aktier, vil dog resultere i positive afkast. Foto: Unsplash

Sydbanks vurdering af stemningen for danske aktier:
Stemningen kategoriseres som gul. Gul vurdering betyder, at afkastet på danske aktier i de kommende 12 måneder vurderes at lægge sig under, hvad globale aktier historisk har givet i gennemsnit. Det vurderes dog samtidig, at afkastet bliver positivt.

Årsager til vurderingen af danske aktier:
1: Danske aktier ser ud til at være dyrt prissatte.

2: Genåbningstemaet, som ventes at løfte europæiske aktier, vurderes at efterlade danske aktier på perronen.

3: Genåbningen vil løfte 'corona-taberne'. Der er ikke mange 'corona-tabere' på det danske aktiemarked.

Aktieanalysechef i Sydbank Jacob Pedersen uddyber om emerging markets:

”Vi fastholder det gule afkastbarometer på de danske aktier, og vi ser dermed et afkastpotentiale i det kommende års tid, der er positivt, men også lavere end historisk.”

”Positive indtjeningsoverraskelser og opjusteringer i den igangværende regnskabssæson kan fungere som øjenåbner for de danske selskabers kvaliteter og blive belønnet med pæne kursstigninger. Indtjeningsmæssige skuffelser fra de dyreste aktier herhjemme vil dog blive straffet kursmæssigt.”

”Vi vurderer fortsat, at genåbningstemaet vil præge aktiemarkederne i de kommende måneder, og med en udpræget mangel på COVID-19-tabere herhjemme, kan danske aktier som helhed få svært ved at overgå eksempelvis de europæiske aktier afkastmæssigt.”

”Ydermere kan den dyre prisfastsættelse på det danske aktiemarked også give mere modvind fra rentestigninger, end det vi ser på billigere aktiemarkeder.”

”Den indtjeningskvalitet, som de danske selskaber repræsenterer går dog aldrig af mode i længere tid af gangen. Vi har i to tidligere analyser – så sent som i marts - afdækket indtjeningsoverlegenheden og en forbilledlig gældsudvikling i de danske selskaber. Disse kvaliteter bør sætte de danske selskaber i stand til at vinde markedsandele i de kommende kvartaler. Tendensen vil gøre det synligt, at de selskaber, der har haft det sværest under COVID-19 ikke bare vender tilbage til normalen igen, og det kan bringe de danske selskabers kvaliteter frem i investorernes bevidsthed.”

Sydbanks barometer for stemningen på aktiemarkedet:

RØD: Meget lavt afkast med overhængende sandsynlighed for negative afkast.

 

GUL: Et afkast, der er lavere end det historiske, men dog positivt afkast.

 

GRØN: Afkast omkring det historiske niveau på globale aktier.

 

MØRKEGRØN: Bedre end det historiske afkast.