Perspektiv

Store tal: Uundgåeligt, at Vestas får del af ordrer

Billede
De kommende år vil der blive investeret ekstreme summer i vindenergi. Det er godt for Vestas, når møller skal bygges, hvis profitabiliteten kan blive reetableret, men det er også godt for deres serviceforretning, skriver investeringsøkonom.
Billede

Af
Per Hansen

Investeringsøkonom, Nordnet

Den tyske kansler Scholz har sat de kommende årtiers energiinvesteringer i perspektiv. Der er andre vindmølleproducenter end Vestas, men det er uundgåeligt, at de også vil få en betydelig del af fremtidige ordrer.

Kansler Scholz har sat lidt tal på behovet for investeringer i den grønne stilling, hvis målet om at være klimaneutral i 2045 skal nås. Det fremgår af denne artikel i Bloomberg

Tyskland kommer formentlig ikke til at forlænge levetiden for Atomkraftværker.

Derfor er der først og fremmest sol og vind tilbage, hvis målsætningen skal nås.

Planerne er at energiforsyningen frem mod 2030 skal øges med 1/3 og herefter skal der yderligere en fordobling frem til 2045 for at nå målsætningen om 0 udledning og holde trit med energiefterspørgslen.

Scholz’ overskrifter lyder på at der skal opføres 3 vindmøller per dag.

Spørgsmålet er så hvor meget 3 vindmøller per dag er. Her er lidt perspektiv.

Hvis 3 vindmøller er baseret på et gennemsnit – onshore/offshore antager jeg en gennemsnitskapacitet på 10 MW per mølle – de største havvindmøller fra Siemens/Vestas er på ca. 15 MW.

Gennemsnitligt skal der – for at blive i eksemplet så opføres 3x10x365 = 10950 mw eller ca. 11 GW årligt.

I alt bliver de til ca. 250 GW over 23 år. Ikke al den kapacitet går til vind, men en betydelig del vil gå til vind.

Per ultimo 2021 var der opstillet 63,76 GW vind i Tyskland; jævnfør den her kilde.

Som det fremgår af tallene er der ikke opstillet væsentlig vindkapacitet i Tyskland de seneste år.

Fra 2018-2021 blev der således blot opstillet 5 GW.

Tyskerne har investeret i alternativer, men de har i høj grad været afhængige af billig gas fra Rusland. Det kommer til at ændre sig dramatisk.

Store investering giver vindenergi langsigtet medvind

Store taler er fyldt med store tal, og ovenstående beregninger er behæftet med store usikkerheder. 250 GW ekstra alternativ energi over de kommende årtier, er et gigantisk beløb.

Skulle det kun vise sig at blive det halve – fordi verden og de politiske proriteter ændrer sig og der kommer andre muligheder, vil det alligevel være meget store tal. Til sammenligning guider Vestas for ca. 15 mia. EUR omsætning med en pris på tæt på 1 EUR/MW (15 GW).

Hvis Tyskland over de kommende årtier vil udbygge deres vindenergi til det dobbelte, svarer det til 4x af 2022 Vestas omsætning, og det gælder alene i Tyskland. Hvis 250 GW bliver en realitet, hvoraf vind kommer til at stå for en meget betydelig del, svarer det til 16x 2022 forventet omsætning for Vestas, over årtier.

1) Der er andre end Vestas

2) andre energikilder end vind og

3) politiske skåltaler er behæftet med stor usikkerhed.

4) Der er dog også andre lande end Tyskland. Tallene understreger, at der de kommende år vil blive investeret ekstreme summer i vindenergi. Det er godt for Vestas, når møller skal bygges, hvis profitabiliteten kan blive reetableret, men det er også godt for deres serviceforretning, hvor beholdningen af langsigtede forretninger, som giver løbende driftsindtægter, vokser.