Perspektiv

Se det typiske aktieafkast siden 1979

Billede
Billede

Af
Kim Valentin

partner, Finanshuset i Fredensborg

Hvor stort bliver dit aktieafkast i 2023? Kan det overhovedet forudsiges? Hvad påvirker dit afkast i 2023, og hvordan skal du tilpasse din portefølje?

Der er en grundregel for rådgivning om porteføljer og investering i værdipapirer, at historiske afkast ikke kan bruges til at forudsige fremtidige afkast. Alligevel bruges der meget tid på at studere historiske afkast, og tal for historiske afkast indgår også i den centrale investorinformation.

Man kan sige, at fremskrivninger og prognoser på udviklingen i en portefølje er baseret på erfaring, men det er altså ikke en forudsigelse. Omvendt vil jeg påstå, at forudsigelser om udvikling i afkast ikke holder, hvis man tager de enkelte år hver for sig. Det er eksempelvis ikke muligt at forudsige afkastet for 2023 med nogen værdi for dig.

Historisk kan vi se på afkastene og sige, hvad en krone investeret i 1979 ville have givet dig, – 10,7 % i gennemsnitligt afkast på din portefølje i perioden frem til i dag (Kilde: Annox A/S).

Billede

Figuren herover er en historisk afkast-pyramide. Tallene er afrundet, men vi kan se, at afkastene i de fleste år har ligget mellem ca. 5 % og 30 % om året. Der har været store udsving mellem -38 % og +47 % i henholdsvis finanskriseåret 2008 og 1999, året inden dotcomkrisen.

Fordelingen af afkast er ikke stabil, der kan komme 40 år med mange røde tal. Figuren kan give det indtryk, at aktier er en sikker investering, når bare du investerer længe nok. Det er dog ikke tilfældet.

Desuden har risikoen i aktiemarkedet varieret betydeligt over perioden. Den risikofri rente har for eksempel i de seneste 10 år i perioder været under 0 %, mens den var omkring 10 %, da dataserien begyndte i 1979.

Inflationen har ligeledes varieret betydeligt i perioden, så selvom afkastene har været positive, har realafkastet været negativt i en del år. I forhold til dette har 2022 været et særlig dårligt år for formuerne. Kerneinflationen var cirka 6 % og afkastet på aktierne samlet set omkring -10 % (afhængig af dit indeks). Det giver et realafkast på -16 %.

Hvor stort bliver dit afkast
Du kan ikke forvente et afkast af en bestemt størrelse. I år (2023) ligger dit risikofrie afkast omkring 3-3.5 %, og inflationen forventes at lande på 4-5 % (og 2,8 % i 2024 ifølge seneste økonomiske redegørelse fra Finansministeriet). Samtidig er forskellen mellem afkastet på obligationer og aktier mindsket, og dit forventede aktieafkast er faldet.

Intet er sikkert, men du kan konstatere, at renteafkastet er steget, og at aktiekurserne svinger meget fra måned til måned. Det betyder, at selvom du naturligvis fortsat skal have aktier i porteføljen, bør du også tænke i obligationer i meget højere grad, end du har skulle i mange år.

Samtidig er kreditrisikoen på virksomheder steget, og det må du tage højde for i din portefølje. Risikoen for, at en aktie ”defaulter” (dvs. selskabet går konkurs) er også steget. Du er nødt til at revurdere risikoen i din portefølje, fordi din risiko stiger uden at dit forventede afkast følger med.

Er det mere end et år siden du senest rebalancerede din portefølje, bør du kontakte din rådgiver. Har du ikke en investeringsrådgiver, bør du få en uforpligtende samtale med en erfaren rådgiver.

Læs den originale artikel fra Finanshuset i Fredensborg her

Ansvarsfraskrivelse: Artikler, analyser, klummer eller interviews mm. i Aktionæren og på shareholders.dk kan ikke erstatte individuel rådgivning. Undersøg og vurder altid selv de investeringer, du overvejer, ud fra din investeringsstrategi, risikovilje og tidshorisont. Synspunkter og anbefalinger svarer ikke nødvendigvis til Dansk Aktionærforenings holdninger. Dansk Aktionærforening og skribenterne kan ikke påtage sig ansvaret for eventuelle tab, som du måtte pådrage dig ved at følge anbefalinger i Aktionæren, nyhedsbreve og/eller shareholders.dk.