Perspektiv

I orkanens øje: Bunder forbrugsaktierne?

Billede
Billede

Af
Per Hansen

Investeringsøkonom, Nordnet

De seneste dage har flere USA ”privatforbrugsselskaber” leveret 3. kvartalsregnskaber eller førtidigt annonceret. At dømme efter investorernes reaktion kan bunden måske anes.

  • I denne uge fik vi tirsdag en opjustering fra Walmart
  • Onsdag fik vi en nedjustering fra Target.
  • Torsdag var der detailtal fra Gap og varehuskæden Kohl’s
  • Walmart steg på sin opjustering. Target faldt men efterfølgende har Target indhentet en del af tabet igen
  • Gap har været presset i længere tid. Dels på grund af inflation og stigende renter og dels på grund af sin egen restrukturering. Gap steg markant i eftermarkedet efter sit regnskab torsdag. Ikke på grund af et fremragende regnskab og ikke fordi selskaber ikke ser udfordringer forude med julehandlen, hvor de forudser faldende omsætning i 4. kvartal, men formentlig fordi investorerne begynder at kunne ane kursbunden
  • Varehuset Kohl’s rapporterede lidt bedre end ventet 3. kvartalsindtjening. De henvender sig til den almindelige amerikanske forbruger. Kohl’s trækker sine forventninger til helåret og dermed det ekstremt vigtige 4. kvartal tilbage, fordi usikkerheden er historisk stor. Alligevel stiger aktien med 5 %

 
Vender udviklingen i 2023?
Privatforbruget er under pres i USA. På den ene side er arbejdsmarkedet meget stærkt med en ekstremt høj beskæftigelse. Samtidig er høj inflation, stigende renter og faldende boligpriser meget betydelige udfordringer, som presser privatforbrugeren og som har fået ikke mindst de aktier, som henvender sig til den pressede privatforbruger, til at falde meget i 2022.

Resultaterne for 3. kvartal har generelt været lidt bedre end ventet. Forude venter et 4. kvartal som er helt afgørende for de nævnte virksomheder, hvis de skal komme godt ud af 2022. Det er meget tvivlsomt om det sker. At dømme efter investorernes reaktion kunne noget tyde på, at de er villige til at se igennem fingre med en kortsigtet usikkerhed og tror/håber, at vi nu er midt i orkanens øje og inden længe vil begynde at se ind i et 2023 med markant faldende inflation, som kan få en indflydelse på pengepolitikken.

Det er netop den holdning som er afspejlet i den amerikanske rentestruktur, som det fremgår af nedenstående figur. FED Funds renten (helt korte renter) kan stige yderligere kortsigtet, men markedsforventningerne peger på at markedsrenterne meget vel kan falde en del i 2023.

Figur 1: USA rentestruktur, statsobligationer
https://www.ustreasuryyieldcurve.com/