Perspektiv

Højere risiko i private investorers blinde vinkel

Billede
Der er større risiko nu og her. Til gengæld er afkastpotentialet større på sigt. Det vurderer analytikere og strateger i Danske Bank om stort investeringstema. Et tema, private ofte overser, men som altid bør udgøre en del af din portefølje, mener banken.
Billede

Af
Christian Kjær

Redaktør, ck@shareholders.dk

Aktier fra emerging markets bør altid udgøre en del af din aktieportefølje. Det mener Danske Banks investeringsteam, selvom selvsamme team er blevet mere forsigtige i tilgangen til de nye markeder.

I samme ombæring gør banken opmærksom på, at mange danske investorer har en stor overvægt af danske aktier og en mindre repræsentation af aktier fra emerging markets.

”Vi kan se, at mange private investorer har en blind vinkel i deres investeringer, når det gælder emerging markets. Har du en meget stor andel af danske aktier i din portefølje og ingen eller kun få emerging markets-aktier, bør du derfor overveje at skrue lidt ned for andelen af danske aktier og lidt op for emerging markets,” siger investeringsstrateg i Danske Bank Lars Skovgaard Andersen.

For at sprede risikoen på mange aktier, peger han på emerging markets-fonde, som en mulighed for at eksponere sig mod de nye markeder.

Lavere afkast end andre regioner
Emerging markets har indtil videre i år givet et markant lavere afkast end en række andre store aktiemarkeder som Europa, USA og Japan.

Grafik: Danske Bank

”Selv om vi fortsat ser et attraktivt langsigtet afkastpotentiale i emerging markets, er der på kortere sigt en række udfordringer, som for nylig har fået os til at dæmpe begejstringen og reducere vores overvægt i emerging markets-aktier til neutral vægt,” siger Lars Skovgaard Andersen.

Banken anbefaler nu en eksponering mod emerging markets på 15 procent af investeringerne i en aktieportefølje.

”Emerging markets-lande, som for eksempel Indien og Kina, nyder generelt godt af en højere strukturel vækst end i de vestlige økonomier. Det er blandt andet drevet af voksende middelklasser og stigende hjemligt forbrug. Samtidig vil emerging markets-landene naturligvis også få glæde af det markante opsving, vi forventer i global økonomi i år,” siger Lars Skovgaard Andersen.

Andre regioner får større fordel

Den ændrede anbefaling skyldes dog ikke, at noget ser dårligt ud, understreger han. Derimod skyldes det, at investeringsstrategen ser endnu større potentiale i andre regioner.

”Vi mener, at europæiske aktier kan få endnu større fordel af genrejsningen af global økonomi, men vi mener fortsat, at emerging markets-aktier til enhver tid bør udgøre en del af alle investorers aktieportefølje. Således udgør emerging markets-aktier også altid en større eller mindre del af porteføljerne i Danske Banks investeringsløsninger,” siger han.

Når Lars Skovgaard Andersen og Danske Bank skruer ned for optimismen i de nye markeder, skyldes det overordnet tre ting, og den første årsag er dollarkursen og renterne.

Dollar og vacciner vil påvirke

Ifølge banken ser USA nemlig ud til at komme hurtigere tilbage efter coronakrisen end tidligere ventet. Desuden fik USAs præsident Joe Biden i marts vedtaget en stor økonomisk hjælpepakke til 1900 milliarder dollars og har også en stor infrastrukturpakke på vej.

”Derfor forventer vi en styrkelse af dollaren og stigende renter i USA mod slutningen af året, og det er negativt for mange emerging markets-lande, der generelt har en stor del af deres gæld i dollars,” siger Lars Skovgaard Andersen.

En anden hovedårsag til de lavere forventninger til aktierne i emerging markets er de negative rekorder for coronasmittede, der i øjeblikket bliver sat i både Indien, mens også Brasilien er ramt hårdt.

”Udrulningen af vacciner vil i mange emerging markets-lande tage flere år. Det kan potentielt give noget uro.”

Stigende priser på råvarer kan give modvind
Sidst peger investeringsstrategen på de betydelige stigninger i priserne på råvarer det seneste år.

”Får vi yderligere markante stigninger i for eksempel olieprisen, kan det begynde at gøre ondt på lande som Kina og Indien, der er blandt de største olieimportører i verden,” siger han og peger på at emerging markets er en blandet flok, hvor andre lande som

Rusland og flere lande i latinamerika nyder godt af stigende råvarepriser, fordi de har stor eksport.

”Det er imidlertid især i den asiatiske del af emerging markets, vi i de senere år har set de mest interessante dynamikker og perspektiver, og her kan råvarepriserne give lidt modvind. Derfor anbefaler vi i øjeblikket også en bredere eksponering mod emerging markets i stedet for et alt for ensidigt fokus på Asien,” siger Lars Skovgaard Andersen.