Perspektiv

Flest med almindelige indkomster bruger aktiesparekontoen

Billede
Hvis du tror, det primært er velhavere og højtlønnede, der bruger reglerne om aktiesparekonti, må du tro om igen. Det forholder sig stik modsat.
Billede

Af
Christian Kjær

Redaktør, ck@shareholders.dk

Langt hovedparten af dem, der har sat penge ind på en aktiesparekonto er folk fra middelklassen. Det skriver revisionsselskabet BDO i en meddelelse, efter de har kigget tal fra Skattestyrelsen igennem.

Ifølge tal fra Skattestyrelsen havde 152.000 danskere oprettet en aktiesparekonto ved udgangen af 2020, hvoraf 81.100 havde sat penge ind på den.

Tallene viser desuden, at langt de fleste af de godt 81.000, der har sat penge ind på kontoen, er folk fra middelklassen. Således havde 66.700 personer med en husstandsindkomst på under 1 million kroner, sat penge ind på deres aktiesparekonto.

12.700 personer med en husstandsindkomst på mellem 1 og 2 millioner kroner, havde sat penge ind på kontoen, mens det kun gjaldt for 1.700 personer med en husstandsindkomst på mere end 2 millioner kroner.

Billede

Oversigten rummer ingen oplysninger om, hvor store beløb kontohaverne har indskudt på deres aktiesparekonto og heller ikke oplysninger om værdien af de aktier, som kontohaverne har i det depot, der er knyttet til denne.

Så meget må du indskyde
Loftet for indskud på en aktiesparekonto lyder i 2021 på 102.300 kroner. Det er dog lidt af en kunst at finde ud af, hvor meget der helt præcist kan indskydes. Det afhænger nemlig af, hvor meget du tidligere har indskudt og af hvor meget held, du har haft med dine investeringer.

Det maksimale indskud i 2021 udgøres således af forskellen mellem loftet på de 102.300 kroner og summen af dit indestående på din aktiesparekonto ved udgangen af 2020 samt værdien af aktierne i det tilhørende depot på samme tidspunkt. Hertil kan lægges et beløb svarende til den afkastskat, som du i 2021 har betalt på grundlag af dit afkast i 2020.

Opgørelsesmetoden betyder groft sagt, at de kontohavere, der har haft held med deres investeringer, kan indskyde mindre end dem, hvis aktier er faldet i værdi.

Beskatning af aktiesparekonti
Afkast på aktiesparekonti beskattes med en nominel skattesats på 17 procent. Da der er tale om lagerbeskatning, svarer det dog til en formel skattesats på omkring 18,4 procent.

Det er kun 8,6 procentpoint lavere end den laveste skattesats for almindelig aktieindkomst.

”Umiddelbart skulle man derfor tro, at det primært ville være investorer med aktieindkomst over progressionsgrænsen for almindelig aktieindkomst, som ville bruge reglerne om aktiesparekonti.

Oversigten fra Skattestyrelsen over husstandsindkomsten hos dem med aktiesparekonti giver imidlertid ikke indtryk af, at dette er tilfældet,” konstaterer seniormanager i skat hos BDO Morten Neumann Jørgensen.