Perspektiv

Finanstilsynet optrapper politianmeldelser

Billede
Billede

Af
Steen Bech Andersen

Journalist og redaktør på Aktionæren

Siden 2020 har Finanstilsynet fordoblet antallet af politianmeldelser fra seks til 13. Det viser tilsynets statistik for overtrædelse af regler på kapitalmarkedet. Det er især de såkaldte "wash trades", det vil sige handler, hvor en investor handler med sig selv, der bidrager til stigningen. Anmeldelser af mulig insiderhandel har derimod ligget på en konstant niveau omkring tre per år.

Finanstilsynet udsteder også påtaler og påbud, og her er det især manglende opfyldelse af selskabernes informationspligt vedrørende ledende medarbejderes aktiehandler, der giver problemer.