Perspektiv

Aktier er ikke som ægteskab

Billede
Natalia skal til at investere for første gang. Her tager hun dig med på tredje del af sin investeringsrejse, der handler om hendes overvejelser i forbindelse med sit valg af de første aktier.
Billede

Af
Natalia Anna Rogaczewska

Stifter og direktør i VÆRDBAR

Denne artikel blev bragt i Aktionæren 5, 2022. Læs hele magasinet her.

I sidste afsnit skrev jeg om, hvordan jeg endte med både investeringsdepot, investeringsstrategi og et afsat investeringsbeløb. Investeringskufferten var pakket og nu skulle pengene ud at virke – ud at mindske uligheden i investeringer mellem mænd og kvinder.

Læs første afsnit af Natalias aktierejse: Klar, parat, investeringsstart

Tre pejlemærker
Med i kufferten havde jeg tre gode pejlemærker. For det første, at investeringsmarkedet er udtryk for forventninger. At en akties pris skal vurderes ud fra den forventning, som du – og resten af markedet – har til aktien og det produkt, som den repræsenterer. For det andet, at de store penge ikke ligger i at købe og sælge, men i at vente. Og for det tredje, at det er vigtigt at se på en akties værdi, ikke kun dens pris. Pejlemærkerne hjalp mig med at indskrænke mulighederne for, hvilke slags aktier, som jeg ville investere i.

Lad mig forklare. Pejlemærket om forventning, gjorde risikoen ved at investere mere klar for mig. Markedet kan forvente, at noget går rigtig godt eller rigtig skidt. Men markedet kan tage fejl. Ting kan ske, som markedet ikke havde forventet ville ske. Et produkt kan miste sit omdømme på grund af en #metoo-sag, der for altid tilsværter virksomheden og dens brand. En kendis kan tage et tøjmærke på, lægge et billede af det på sin Instagram og få salget til at eksplodere. Den eneste forventning, som jeg havde det godt og trygt med nede i maven, var forventningen om, at verden vil og skal blive et mere bæredygtigt sted. Et grønnere, mere digitalt, men også et mere menneskeligt og socialt holdbart sted.

Det andet pejlemærke om at vente, handler om tid, fordi… tid er penge og fordi tid læger alle sår. Det gælder også på aktiemarkedet, hvor tid kan være med til at mindske tab og øge sandsynligheden for, at dine aktier giver et godt afkast. Tid stabiliserer altså både dine følelser og aktier. Jeg ville gerne investere mine penge i aktier, som jeg over tid havde en forventning til ville øge deres værdi.

Det bringer mig til det tredje pejlemærke: En akties værdi. For mig betød det, at udvalget af mulige aktier blev større, fordi jeg for eksempel også kunne kigge på aktier der p.t. ikke er super-dyre, men som jeg på sigt tror vil bringe værdi i forhold til den forventning jeg har om, at verden på sigt skal blive et bedre sted at være i. Jeg har ikke lyst til, at mine børn skal vokse op med en ny version af ”We are the world” eller ”Afrika”, som et af deres barndoms største hits.

Derudover fyldte mine værdier som menneske meget i mine overvejelser om, hvilke aktier, jeg skulle investere i. Jeg har to grundværdier, som gennemsyrer alt, hvad jeg gør: Frihed og kærlighed. De to er for mig helt forbundne. Derfor kom de også med i overvejelsen om, hvilke aktier, som jeg investerede mine penge i. Hvordan kan mine investeringer bidrage til at skabe mest kærlighed og frihed for mig selv, for dem jeg elsker og grundlæggende for så mange mennesker som muligt? Udover et godt afkast, var det en meget stor del af mit investeringsformål.

Investeringer er ikke som et ægteskab
Mine overvejelser fik mig til at konkludere, at jeg ville investere i forskellige aktier over forskellige tidshorisonter. Aktier er ikke som ægteskab, hvor du helst skal holde dig til én ægtefælle ad gangen. Nej, med aktier er det omvendt. Du skal helst have mere end

én og også gerne flere end to eller tre. Nogle af dem skal du holde fast i over mange år, andre kan du nøjes med i kortere tid. Dét, som er vigtigt, er at se dem som et samlet hele, der til sammen giver positivt afkast og bidrager til dit investeringsformål.

Og nu du er i gang med at se på din investeringer, så bred lige den tanke ud til resten af din formue – for eksempel din pension. Måske kan du godt tåle en højere risikoprofil? Måske har du en stærkere holdning til, hvad din pension investeres i? Det kan være ganske tilfredsstillende at vide, at din pensionsformue investeres i noget, som bidrager til dine værdier, idealer og formål.

Digitale og bæredygtige løsninger
Nu sidder du måske og tænker: ”Hvad valgte hun så at investere i?” Jeg har på baggrund af mine pejlemærker og værdier valgt at fordele min penge ud over fem aktier med forskellige investeringshorisonter, og virksomhederne bag har forskellige forretningsmodeller. Nogle er store og veletablerede, andre mindre og nyere på børsmarkedet. Det påvirker både pris og mulighed for afkast, så samlet har jeg en god pose blandende bolsjer inden for aktier i virksomheder med teknologier og produkter, som jeg har en forventning om, vil bidrage til en mere bæredygtig verden. 

Aktie numero uno: Microsoft. Fordi de holder sig relevante på mange fronter. For eksempel styresystemer, gaming, lav-kodeløsninger, Office 365 og så videre. De har i øvrigt har været CO2-neutrale på globalt plan siden 2012.

Aktie nr. 2: Gode, gamle Ørsted. Globale ledere på offshore vind, og udvikler også forretningen indenfor onshore, både vind- og solenergi. Den nye store satsning er hydrogen, og her ser jeg muligheder for, at Ørsted kan ende med at redefinere energisektoren, som tidligere sket i forhold til offshore.

Aktie nr. 3 er endnu en rød-hvid klassiker:
Rockwool. Fordi de er frontløbere indenfor bæredygtigt byggeri, der sådan helt stille roligt er et af de største potentialer for mere bæredygtighed på verdensplan. Punktum. Renoveringer af boliger betaler sig bæredygtighedsmæssigt meget bedre end at rive ned og bygge nyt.

Aktie nr. 4: Plug Power, som er udviklere og nytænkere indenfor hydrogen og energi-
infrastruktur i USA.

Rosinen i pølseenden er en investeringsfond: iShares Automation & Robotics UCITS ETF. ETF’er er børsnoterede puljer af aktier, som du køber og sælger som én aktie. På den måde giver denne fond mig en god spredning inden for automatik og robotteknologi.

Sådan. Det var det. Nu har du fået at vide, hvilke aktier, som jeg har investeret i – og i næste afsnit kan du læse om, hvordan min store glæde over at have kastet mig ud i investeringseventyret blev afløst at stor frustration over aktiemarkedets dyk i kølvandet på krigen i Ukraine. Uff…

Læs videre om Natalias aktierejse i de kommende numre af Aktionæren.

Artikler, analyser, klummer eller interviews mm. i Aktionæren og på shareholders.dk kan ikke erstatte individuel rådgivning. Undersøg og vurder altid selv de investeringer, du overvejer, ud fra din investeringsstrategi, risikovilje og tidshorisont. Synspunkter og anbefalinger svarer ikke nødvendigvis til Dansk Aktionærforenings holdninger. Dansk Aktionærforening og skribenterne kan ikke påtage sig ansvaret for eventuelle tab, som du måtte pådrage dig ved at følge anbefalinger i Aktionæren.