Pengestrømsrente

Pengestrømsrenten er det frie cash flow i forhold til aktiekursen (FCF/P).