Penny stocks

Betegnelsen på aktier, hvor kursen er under 1 per styk. Det er spekulative aktier, hvor små krusninger i aktiekursen kan give meget høje afkastprocenter – positive såvel som negative.



Læs mere


Tilbage til leksikon