OW Bunker-Investor

Ofte stillede spørgsmål

Billede

Hvorfor skal jeg betale igen? Jeg har allerede betalt.
Du har tidligere betalt tilmeldingsgebyr for at være med i foreningen, ligesom der på ny skal betales kontingent til foreningen. Kontingentet dækker foreningens arbejde, herunder til det juridiske responsum som foreningen har indhentet, samt til advokatomkostningerne i forbindelse med udarbejdelsen af stævningen.

Hvorfor skal jeg betale to beløb (hvis du er medlem i forvejen)?
Der skal dels betales et indmeldingsgebyr for at blive optaget i foreningen, ligesom der skal betales et kontingent, som dækker foreningens arbejde.

Derudover skal der forventeligt senere betales en sikkerhed, hvis størrelse retten har fastsat, som betingelser for, at man kan deltage i gruppesøgsmålet.

Hvorfor skal jeg registrere mig igen? I har jo alle mine oplysninger fra tidligere.Det er nødvendigt, at du registrerer dig igen, således at vi er sikre på, at du fortsat ønsker at være en del af gruppesøgsmålet, samt at vi har opdaterede oplysninger på dig.

Hvorfor skal vi have hver vores e-mailadresse?
E-mailkommunikation er hurtigere og mere ressourcebesparende, end hvis oplysninger om sagen skal sendes til dig med almindeligt brev. Derudover bemærkes det, at en af betingelserne ved et gruppesøgsmål er, at man let og enkelt kan få kontakt til samtlige gruppemedlemmer på én gang. I den forbindelse er det nødvendigt, at vi har mailadresse på hvert enkelt medlem.

Hvor lang tid forventes gruppesøgsmålet at tage? Og hvor mange indbetalinger forventes?
Det er ikke muligt på forhånd at sige, hvornår gruppesøgsmålet vil være afsluttet, ligesom det ikke er muligt på nuværende tidspunkt at oplyse, hvor mange indbetalinger der skal foretages, men processen vil fra foreningens side blive foretaget hurtigst muligt, ligesom foreningen vil søge at begrænse udgifterne mest muligt. Du kan dog til en hver tid framelde dig gruppesøgsmålet, og binder dig derved ikke til fortsat at skulle betale.

Når vi svarer på, hvornår vi har købt aktier, står nogen medlemmer så stærkere end andre?
Som udgangspunkt vil alle medlemmer være omfattet af gruppesøgsmålet. Det kan dog ikke udelukkes, at vi bliver nødt til at opstille nogle grupper i forhold til, hvem der kan deltage. Dette har hovedsageligt betydning i forhold til, hvis man købte aktier efter 23. oktober 2014.

I beder os oplyse forsikringsselskab og police, men jeg har selvrisiko på min indboforsikring. Hvor meget kommer det til at koste mig, hvis I får retshjælpsdækning?
Vi søger om retshjælpsdækning fra forsikringsselskaberne til dækning af omkostningerne ved sagens førelse, ligesom vi søger om fri proces. Dog er der en begrænsning i retshjælpsforsikringen, hvilket gør, at man alene kan opnå retshjælpsdækning svarende til 5 x dækningssummen fra det forsikringsselskab, hvor flest medlemmer har deres forsikringer i.

Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at sige, hvor mange indbetalinger der skal til, herunder hvad det kommer til at koste medlemmerne, men processen vil fra foreningens side blive foretaget hurtigst muligt, ligesom foreningen vil søge at begrænse udgifterne mest muligt.

Hvad er deadline for tilmelding af gruppesøgsmålet?
Der er på nuværende tidspunkt ikke fastsat en deadline for tilmelding af gruppesøgsmålet, men når dette sker, vil denne blive offentliggjort på hjemmesiden.

Hvor lang tid tager retssagen?
Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at vurdere, hvornår retssagen er endeligt afsluttet.

Hvor meget skal jeg betale næste år?
Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at fastslå, hvor meget du skal betale i løbet af næste år. Som udgangspunkt vil det alene være dit medlemskab til aktionærforeningen samt sikkerhedsstillelsen til gruppesøgsmålet.

Jeg har købt/solgt mine aktier for 0 kr., kan jeg søge erstatning?
Det grundlæggende retsprincip er, at en erstatning går til den, der reelt har lidt tabet (og ikke til den, der efter konkursen har købt aktierne for 0 kroner eller et symbolsk beløb)

Min email adresse er allerede registreret / Jeg har glemt min adgangskode.
Hvis din email adresse allerede er registreret, eller du har glemt din adgangskode, bedes du nulstille dit kodeord, så du får adgang igen. Dette kan gøres her: https://medlem.owbunkerinvestor.dk/Account/RecoverPassword

Hvad er status på sagen?
Vi vil anstrenge os for løbende at informere gennem nyhedsbreve, som vil blive offentliggjort her på websitet.

Hvem vil I sagsøge og hvornår?
Det er for tidligt at sige særlig meget om den eller de erstatningssager, der tegner sig i horisonten – blandt andet fordi der fortsat mangler meget information om de mange begivenheder, der ledte frem til konkursen. Dansk Aktionærforening lægger vægt på at hjælpe aktionærerne til at finde sammen, sandsynligvis i en ny forening, så I derigennem selv beslutte, hvordan sagen skal håndteres.

Hvad er sandsynligheden for at få erstatning?
Det er umuligt at sige. Der findes næsten ingen retspraksis på området – men der er ingen tvivl om, at OW Bunker er en danmarkshistorisk skandale, og Dansk Aktionærforening mener, at selskabets drift har ligget langt uden for det forsvarlige, hvorfor de ansvarlige også må kunne stilles til ansvar.

Kan de ansvarlige overhovedet betale en eventuel erstatning?
Det er et vigtigt spørgsmål, som skal overvejes nøje. Men husk, at eksempelvis bestyrelse og direktion ofte vil have ansvarsforsikringer med meget høje dækninger.

Vil alle aktionærer kunne være med i en erstatningssag?
Det er ikke sikkert. Man kan forestille sig en eller flere sager, som fokuserer på dele af skandalen. Eksempelvis dem, der aktier købte allerede i tegningsperioden før børsnoteringen, eller dem, der købte i den allersidste tid for konkursen, hvor selskabets information til markedet blev stadig mere misvisende.

Kan jeg være med, hvis mine aktier ligger i mit pensionsdepot?
Ja, så længe du ejer aktierne personligt, er det ligegyldigt, om de er købt for frie midler eller for pensionsmidler som del af din kapitalpension, ratepension eller aldersopsparing.

Hvordan opgør jeg, hvor mange af mine aktier, der var købt ved børsnoteringen?
Hvis du har købt og solgt aktier i OW Bunker flere gange, opstår der spørgsmålet om, hvor mange af dine resterende aktier, der er købt hvornår. I så fald beder vi dig bruge gennemsnitsmetoden, når du indtaster informationer i indmeldelsesskemaet. Hvis du er i tvivl, så beskriv situationen i kommentarfeltet.

Eksempel: Du har købt 200 aktier ved børsnoteringen, købt 200 aktier i juli, solgt 300 aktier i september og har nu 100 aktier i konkursboet – i så fald regnes halvdelen af de 100 aktier som købt ved børsnoteringen.

Sørg for at hele dit tab er indtastet eller beskrevet. Indtastningerne kan tænkes at få betydning for, om du har gjort tilstrækkelige krav gældende inden en eventuel forældelse. Først senere i processen vil du blive bedt om at indsende dokumentation for at opgøre dit endelige, præcise krav.

Kan jeg få skattefradrag for mit tab på aktier?
Ja. Hvis du har haft aktierne i en rate- eller kapitalpension, har du automatisk fået fradraget. Har du haft aktierne som frie midler, kan du fratrække tabet i anden aktieindkomst. Læs mere på vores underside om skattefradrag.

Kan jeg både få skattefradrag og erstatning?
Hvis det lykkes at få erstatning, vil du næppe kunne bevare dit fulde skattefradrag. Men hvordan Skat vil håndtere den situation, kan vi desværre ikke påtage os at rådgive dig om. I stedet må vi henvise til Skat.

Jeg har solgt mine aktier for 0 kroner eller et symbolsk beløb, så jeg kunne trække tabet fra i skat. Vil jeg så også kunne få erstatning, eller vil erstatningen gå til den, der har købt aktierne?
Det grundlæggende retsprincip er, at en erstatning går til den, der reelt har lidt tabet (og ikke til den, der efter konkursen har købt aktierne for 0 kroner eller et symbolsk beløb). Om et salg af aktierne efter konkursen påvirker dette princip, er et spørgsmål, som vi vil søge at afklare og orientere om, inden vi rejser et egentligt erstatningskrav.

Jeg har solgt mine aktier for 0 kroner eller et symbolsk beløb, så jeg kunne trække tabet fra i skat. Er det så mig eller den nye ejer, der skal melde sig ind?
Indtil videre er det den, der ejede aktierne på konkurstidspunktet, der skal melde sig ind i foreningen og derved gøre et krav gældende. Om et salg af aktierne efter konkursen påvirker dette princip, er et spørgsmål, som vi vil søge at afklare og orientere om, inden vi rejser et egentligt erstatningskrav. Du skal være velkommen til at tilføje en bemærkning til din indmeldelse om, at du har solgt dine aktier efter konkursen.

Kan selskaber tilmeldes gruppesøgsmålet og foreningen?
Det kan man godt. Man skal tilmelde firma til gruppesøgsmål og forening, det gøres ved at vælge “Jeg har investeret gennem et firma (eller anden juridisk person)”.

Kan man tilmelde sig gruppesøgsmålet hvis man har solgt sine aktier lige inden konkursen med tab?
Ud fra et juridisk synsvinkel, kan det ikke udelukkes, at man kan rejse krav, selvom man har solgt aktierne forinden konkursen, da købet stadig er foretaget i tillid til prospektet og oplysningerne i øvrigt. Det kan ikke udelukkes, at man kan føre en sag på dette grundlag, men pt. har vi ikke foretaget en ændring i gruppen.
Det kan være, at det sker ændringer i forbindelse med fastlæggelse af grupperne af Østre Landsret, hvor der måske kan blive åbnet op for dem, som har solgt forinden konkursen. Så det bedste er at holde øje, så skal vi nok give information, når der er mulighed – hvis en sådan opstår.”