Om foreningen

Vellykket årsmøde i Fredericia

Billede
Billede

Af
Lisbeth Grænge Hansen

Politisk konsulent, Dansk Aktionærforening

Forventningen var mærkbar, da udvalgte ildsjæle samledes til Dansk Aktionærforenings allerførste årsmøde. Mødet blev afholdt fredag d. 31. maj og lørdag d. 1. juni på Trinity Hotel i Fredericia, sammen med repræsentantskabsmødet. Med fælles entusiasme for alt, hvad der vedrører investeringer, kickstartede bestyrelsen, lokalformændene, repræsentantskabet og sekretariatet dagen i højt humør og indledte begivenheden med en fællessang fra højskolebogen. Herefter var det tid til dagens officielle program, der begyndte med selve repræsentantskabsmødet.

Efter valg af dirigent og meddelelse om repræsentanternes valg, præsenterede bestyrelsesformand Inger Kehlet og direktør Mikael Bak ledelsens årsberetningen om foreningens aktiviteter, handlingsplaner og organisatoriske forhold. Herefter fremlagde økonomichef Torben Villumsen de reviderede regnskaber, der vakte stor glæde over de fremskridt, der var sket i 2023. Ikke mindst takket være strategiske justeringer og en række omkostningsbesparelser side om side med nye aktiviteter. Mens man erkendte de udfordringer, der lå forude, og behovet for yderligere ressourcer, udtrykte forsamlingen stor tilfredshed med forløbet og roste de præsenterede initiativer. Især oplægget til strategiplanen for 2024-2026 blev mødt med interesse og udløste mange gode ideer efter gruppearbejde. Optimismen er i behold, og foreningens ildsjæle er klar til at tage nye skridt for at udvikle foreningen og sikre medlemsfremgang.

Efter afslutningen af ledelsens beretning, blev der afholdt valg til nomineringsudvalget, der skal anbefale kandidater til foreningens hovedbestyrelse. Her blev Lone Vang Philipsen valgt ind i stedet for Rasmus Egeskjold, der trådte ud, fordi han er blevet en del af bestyrelsen.

Frokosten blev nydt med udsigt til Lillebælt, og deltagerne fik rig lejlighed til at netværke og skabe nye bekendtskaber. Forfrisket og klar til eftermiddagens program, der begyndte med endnu en opmuntrende højskolesang, handlede resten af fredagen om fremtidens forening, strategi og organisatorisk udvikling.

Repræsentantskabsformand Palle Thomsen indledte, efterfulgt af bestyrelsesmedlem Rasmus Egeskjold, der præsenterede indsigt i nutidens trends inden for foreningsarbejde, hvilket belyste muligheder for at engagere sig mere aktivt i fællesskabet. Formand Inger Kehlet introducerede nye perspektiver på organisationsstrukturen og overvejede fordelene ved øget regional forankring, mens investor og AI-ekspert Anders Bæk gav forsamlingen et spændende oplæg om kunstig intelligens' indflydelse på fremtidens investorer.

Eftermiddagen sluttede med en paneldebat, hvor tre yngre investorer og ildsjæle, Maria Annel, Anders Egsvang og Anders Bæk hver især gav deres bud på Dansk Aktionærforenings fremtid og de tendenser, som man må forvente vil præge fremtidens forening. 

Fredag aften blev indledt med en drink og netværk, inden deltagerne tog hul på den officielle årsmødemiddag. Her blev sang og taler fulgt op af hyggelige snakke, og en lun midsommeraften med udsigt over Lillebælt fra terrassen. 

Efter en lang og begivenhedsrig fredag, som var både socialt og fagligt givende, takkede forsamlingen af ved midnatstid, og gjorde sig klar til årsmødets næste dag. Lørdag morgen efter morgenmaden stod den på den årlige Inspirationsdag for Lokalforeningerne, hvor en række af foreningens lokalformænd og ildsjæle anført af formanden for lokalforeningsudvalget, Kim Madsen, gav deres inspirationsindlæg. Debatten og engagementet var stort fra de ca. 30 deltagere lørdag formiddag, som blev afsluttet med en fælles hyggelig frokost, inden turen gik hjemover med et ”Tak for i år”.  At dømme efter deltagernes reaktioner var en ting sikkert. Foreningens første årsmøde nogensinde er forhåbentligt en tradition, der er kommet for at blive.

Års- & repræsentantskabsmøde 2024