Om foreningen

Ny bestyrelse har kurs mod ny strategiperiode

Billede
Medlemsfordele og lokalforeninger er i fokus når foreningens strategi frem til 2026 lægges.
Billede

Af
Mikael Bak

Direktør i Dansk Aktionærforening

Det er gratis at tilmelde sig Dansk Aktionærforenings nyhedsbrev, hvor du får aktietips hver uge.

Det seneste repræsentantskabsmøde i november 2022 bød på en række udskiftninger i foreningens hovedbestyrelse. Flere repræsentanter fra foreningens lokalforeninger blev valgt ind, og efter at bestyrelsen var blevet konstitueret med Inger Kehlet som ny formand, tog man fat på årets aktiviteter med en række nyetablerede fokusgrupper.

”Vi er glade for, at 2023 er startet i et positivt samarbejde, og at vi kommer ud af første kvartal med et markant bedre resultat end i 2022,” lyder det fra bestyrelsesformand Inger Kehlet, der uddyber: ”Det har været vigtigt for os at bakke op om den linje, der var lagt, hvor det har handlet om at optimere og fokusere foreningens aktiviteter for at genskabe en sund økonomi. På den måde indstiller vi os på en ny tid og gør os mindre sårbare for svigtende salgsindtægter.”

Hun supplerer: ”En række besparelser blev iværksat allerede i 2022, og effekten af disse har sammen med tilgangen af nye medlemmer skabt et solidt udgangspunkt for 2023. Allerede første kvartal har budt på et stærkt resultat.”

Inger Kehlet fortæller, at bestyrelsen samtidig ser frem mod et efterår, hvor det skal handle om at forberede strategien for 2024-2026 i samarbejde med foreningens ildsjæle: ”Vi skal have medlemmerne, fordelene og lokalforeningerne endnu mere i fokus i årene, der kommer. Samtidig skal vi nedbringe afhængigheden af de såkaldte B2B-indtægter, det vil sige annoncer med mere fra erhvervsvirksomheder, hvor markedet har været udfordret i flere år. Heldigvis ser vi ud til at være på rette vej. Verden omkring os er i forandring. Inflation og ændrede markedsvilkår betyder, at vi skal blive skarpe med unikke tilbud til medlemmerne, men også at vi skal justere priser og koncepter, så de afspejler de stærke tilbud, vi leverer fysisk, på print, online og på TV,” afslutter Inger Kehlet.

Fokus på fremtidens lokalforening
Fredag den 14. april mødes repræsentanter lokalforeningernes bestyrelser til den årlige inspirationsdag i Odense. Årets agenda fokuserer på nye samarbejdsformer og konkrete initiativer, der kan skabe ny vækst og udvikling i de lokale foreninger rundt i hele landet.

Formand for lokalforeningsudvalget, Kim Madsen fra DAF København Nord, fortæller, at inspirationsdagen byder på indlæg fra både eksterne og interne foredragsholdere, og at målet er at få sat mere fokus på at udvikle nye koncepter og ideer og styrke fælles, landsdækkende koncepter, som flere medlemmer kan få gavn af.

”Vores lokalforeninger er et helt unikt tilbud til alle private investorer i Danmark. Det er virkelig et aktiv, som vi skal værne om, og som stadig gemmer på et stort og uudnyttet potentiale. Derfor er det vigtigt, at vi lærer af hinanden på tværs af foreningen og samtidig etablerer nationale kompetencecentre, hvor vi kan trække på ekspertviden mellem lokalforeningerne,” lyder det fra Kim Madsen, der fortæller, at 2023 primært skal handle om øget fokus på hvervning gennem lokalforeningerne.