Om foreningen

Medlem forlader Dansk Aktionærforenings bestyrelse


Gitte Jürgens træder ud af bestyrelsen i Dansk Aktionærforening.

Gitte Jürgens er udtrådt af Dansk Aktionærforenings bestyrelse. Det oplyser bestyrelsesformand Inger Kehlet i en meddelelse.

”Gitte Jürgens er fratrådt med øjeblikkelige varsel. Det sker efter fælles aftale og som en konsekvens af det beklagelige forløb med den nu aflyste børsnotering af selskabet MeeW Aps,” fortæller Inger Kehlet og uddyber:

”Der skal ikke herske tvivl om, at vi fra Dansk Aktionærforening tager afstand fra forløbet omkring MeeWs kuldsejlede børsnotering, og at vi også straks efter, at vi blev bekendt med omfanget af fejl og mangler i processen rettede henvendelse til noteringsbanken Nordnet for at sikre, at vores medlemmer kunne stilles frit.”

”Samtidig beklager vi den dobbeltrolle, som et medlem af vores bestyrelse har påtaget sig, ved, som medlem af bestyrelsen i MeeW, på den ene side at anbefale børsnoteringen samtidig med at hun sad i bestyrelsen for Dansk Aktionærforening. Det stemmer ikke overens med den integritet og uafhængighed, vi ønsker som forening, og det er bestemt noget, som vi både kan og skal tage ved lære af fremover,” siger formand Inger Kehlet.

Hun uddyber:

”Som investorernes interesseorganisation er vores integritet og uafhængighed altafgørende. Alle medlemmer i vores bestyrelse har andre gøremål, og stiller op til bestyrelsesarbejde for at arbejde for de private investorers interesse. Men vi kan selvfølgelig ikke leve med, at foreningens navn inddrages ufrivilligt i forbindelse med udarbejdelse af prospekter og anbefalinger om børsnoteringer, som det er sket i denne sag.”