Om foreningen

Læs Dansk Aktionærforenings tale til Ørsteds generalforsamling

Billede
Direktør i Dansk Aktionærforening Mikael Bak talte på vegne af de private investorer til Ørsteds generalforsamling 5. marts 2024. Læs hele talen her.
Billede

Af
Mikael Bak

Direktør i Dansk Aktionærforening

Det er gratis at tilmelde sig Dansk Aktionærforenings nyhedsbrev, hvor du får aktietips hver uge.

Talepapir, Ørsteds generalforsamling, 5. marts 2024.

[Det talte ord gælder/Ændringer kan forekomme]

Mit navn er Mikael Bak. Jeg er direktør i Dansk Aktionærforening og repræsenterer godt 16.500 private investorer. Lad mig starte med at sige tak til ledelsen for beretningen for 2023.

Sidst år stod vi også her på talerstole. Vi kunne dengang rose selskabet både for et godt resultat og for et fint udbytte. I år står vi her desværre i en helt anden situation. Et markant underskud, intet udbytte nu eller i årerne der kommer, og en aktiekurs der faldt med næsten 40% i 2023. Det er selvsagt ikke tilfredsstillende, hverken for selskabet eller for aktionærerne. Vi har noteret os, at der året igennem og i tiden op til generalforsamlingen har været væsentlige udskiftninger på centrale ledelsesposter.

Lad mig understrege, at vi som aktionærer er på hold med selskabet, og at vi på deler ambitionen om, at gøre hvad der er bedst for selskabets interesser. Herunder at skifte ud i ledelsen, når der er behov herfor. Vi håber dog på, at der nu for en tid kan falde mere ro på. Også i forhold til udskiftningerne i ledelsen. Det fortjener både aktionærerne og ikke mindst de mange dygtige medarbejdere, der knokler for selskabet hver dag. En tak skal særligt lyde til dem.

 

Forleden fik vi gode nyheder om det amerikanske Sunrise-projekt. Meget positivt. Men samtidig kunne vi dog også i begyndelse af februar konstatere, at Ørsteds kreditvurdering var blevet nedjusteret af S&P. Dette får mig til at stille det første af mine spørgsmål:

  1. Hvilken betydning har selskabets nuværende kreditvurdering? Og hvad sker der, hvis den skulle blive nedsat yderligere samtidig med, at renterne forbliver på et højt niveau?

 

I slutningen af august 2023 oplevede vi som bekendt et meget dramatisk kursfald på Ørsted-aktien, hvor op mod en fjerdedel af aktiekursen blev tabt på en enkelt dag.

2) hvordan kan det være at ledelsen og bestyrelsen ikke allerede i juni 2023 var klar over at de amerikanske aktiviteter ikke levede op til den værdiansættelse, der ganske få måneder senere førte til en afskrivning? og hvorledes vil man fremover sikre, at tilliden til ledelsesrapporteringen genoprettes?

 

Den danske stat ejer i dag 50,1 % af aktierne i Ørsted, og den øvrige del ejes for en væsentlig del af danske investorer og pensionsopsparer. En del private investorer investerede i Ørsted og andre grønne selskaber i 2021/22 stort set samtidig med at selskabets kurs toppede. I dag sidder de tilbage med tab, og uden reel indflydelse på valg af selskabets øverste ledelse, nemlig bestyrelsen, der vælges af hovedaktionæren, den danske stat.

Et delt ejerskab mellem staten og de private aktionærer kan muligvis have både fordele og ulemper. I 2023 oplevede vi uro her i selskabet, men også i et andet dansk delvis statsejet selskab, nemlig SAS, der endte med at blive afnoteret. Jeg er klar over, at det er småt med andre sammenhænge mellem SAS og Ørsted, men set fra de private investorers synspunkt, så frygter vi, at en stor afhængighed af staten kan koste handlefrihed og potentielt begrænse selskabets vækst og muligheder.

3) Jeg vil bede selskabets formand uddybe hvilke fordele man ser ved et delt ejerskab mellem private og offentlige interesser.

 

Historien har vist, at private aktionærer ofte spiller en vigtig rolle, når der skal børsnoteres eller skaffes risikovillig kapital til vækst. Desværre har historien også vist, at vi kan komme bagest i køen, når det kommer til afnoteringer, omstruktureringer m.v. Med den nuværende ejerstruktur i Ørsted og de kapitalbehov der kan komme i fremtiden, kan den nye formand så stille sikkerhed for, at de private aktionærer ikke igen kan havne som tabere, hvis der pludselig bliver behov for ny kapital?

Endelig vil jeg på vegne af de private investorer spørge, om det indgår i selskabets strategiske overvejelser at undersøge muligheden for at styrke det private ejerskab af selskabet, og dermed afgive statens aktiemajoritet? Alternativt om man kan udelukke en situation, hvor en afnotering vil kunne komme på tale, som vi så det med SAS, da storkapitalen skulle til bordet? Det er en mærkesag for Dansk Aktionærforening, at de mange private investorer, der har bakket selskabet op gennem årerne, får en ordentlig behandling og så vidt muligt et godt afkast på den private kapital, som de risikovilligt har investeret i udviklingen af Ørsted.

 

Til slut vil jeg ønske held og lykke til ledelsen og medarbejderne i det kommende år. Vi håber på et snarligt comeback til aktiekursen og de grønne ambitioner, og et 2024, der forhåbentligt kan byde på flere positive stunder, end i året der gik.

Tak.