Om foreningen

Læs Dansk Aktionærforenings tale til NKT's GF

Billede
Karsten Kristiansen holdt Dansk Aktionærforenings tale til NKTs generalforsamling.

NKT generalforsamling 2024

Tak for ordet. Jeg hedder Karsten Kristiansen of repræsenterer Dansk Aktionærforening. Først og fremmest vil jeg gerne takke formanden for en god beretning.

Indtjeningsmargin
Når jeg ser på vores indtjening, begynder det at gå godt med en indtjening margin på 6,2 procent af omsætningen, hvilket også er højere end vores konkurrent Nexans.

Vi skal også have en god indtjeningsmargin på baggrund af vores produkt segment som indtjeningsmæssigt ligger i den bedre ende.

Børsen den 15. januar 2024
Jeg er også glad for at læse en udtalelse fra vores nye CEO Claes Vesterlind i Børsen den 15. januar 2024, hvor han efterlyser klare udmeldinger om energiselskabernes investeringsplaner i elnettet, således der kan leveres når selskabernes har behovet. Det er godt at der efterlyses klare udmeldinger og energiselskaberne klart tilkendegiver deres investeringsplaner, således vores produktionskapacitet passer til efterspørgslen. For år tilbage stod NKT i en situation, hvor der var stor overkapacitet og underskud, såvel som en aktiekurs under 100 kr. per aktie. Den situation skal vi ikke tilbage til igen.

I forlængelse heraf vil jeg også gerne takke vores tidligere CEO Alexander Kara, der pludseligt stoppede for en god indsats og den gode dialog på generalforsamlingerne, ligesom det var rart at konstatere at NKT har afløsere klar hvis nogen pludseligt valgte at forlade NKT. 

Ordresituationen
Ordrebeholdningen i NKT ser rigtig fin ud og som det fremgår af regnskabet har vi en ordrebeholdning på ca. 10,8 mia. Euro som relaterer sig til vores solution forretning. Derfor er det også vigtigt at NKT har et produktionsapparat, der kan forvandle ordrebeholdningen til et godt salg med en høj indtjeningsmargin. Derudover savner jeg også lidt information om ordresituationen i vores applikation og service forretning.

Derfor vil jeg gerne om formanden kunne sætte lidt flere ord på produktionseffektiviteten på vores fabrikker og ordresituationen i Applikation og Serviceforretningen.

Situationen i Baltikum
På det seneste har vi set et lidt andet trusselsbillede i vores del af verden med udtalelser fra den svenske forsvarschef, såvel som trusselsvurderinger fra bl.a. FE, hvor bl.a. Baltikum nævnes som et risikoområde for en væbnet konflikt med Rusland.

NKT er en virksomhed med aktiviteter i Baltikum. Vi har et velfungerende Shared Service Center i Litauen, der bl.a. dækker en del af vores finansfunktion. Et Baltikum som jeg i øvrigt kender godt og har besøgt en del gange.

Derfor synes jeg at det må være rettidig omhu, at man har overvejet hvilke tiltag og løsninger som er mulige for at sikre NKT forretningen og dens medarbejdere i Baltikum, hvis det skulle komme til en væbnet konflikt i denne del af verden.

Med disse spørgsmål og kommentarer vil jeg gerne sige tak for jeres tid

Kommentarer fra formanden
Jens Due Olsen er helt enig i at vi skal have en højere indtjening i forhold til omsætningen sammenholdt med Nexans og Prysmian grundet vi har en højere andel af vores omsætning i høj og mellem spænding hvor indtjeningsmulighederne er højere end vores konkurrenter

Det er ikke rigtig muligt at sætte tal på ordrebeholdningen for applikation og serviceforretningen da det ofte er med kort leveringsfrist ligesom vi også producere til lager inden for dette område

Om produktionseffektiviteten forsøges denne sikret igennem strøm ligning af de enkelte produktionslinjer, således der produceres samme type produkter på de enkelte produktionslinjer og dermed minimere behovet for at omstille de enkelte produktionslinjer til helt nye produktioner

I Baltikum har vi et godt og velfungerende shared service center i Kaunas og den geopolitiske situation bekymre også os og vi har også talt åben om det med den men vi har også andre linjer til at sikre de aktiviteter som vi har i de baltiske lande.

Se alle Dansk Aktionærforenings indlæg på generalforsamlingerne.