Om foreningen

Fremtidens børsmarked i fokus

Billede
Direktør i Dansk Aktionærforening Mikael Bak agerede ordstyrer til Børsens Dag under den vigtige debat om børsmarkedet under C25. Dansk Aktionærforening er desuden indtrådt i gruppen bag arrangørerne af Børsens Dag sammen med blandt andet Mærsk, Kromann Reumert og Gorrissen Federspiel.
Billede

Af
Lisbeth Grænge Hansen

Politisk konsulent, Dansk Aktionærforening

Hvordan styrker vi børsmarkedet i Danmark? Og har vi den rette lovgivning? Det var blot nogle af de spørgsmål der var i fokus, da ”Børsens Dag” løb i år af stablen i Københavns Universitets smukke gamle festsal torsdag d. 24. maj. I år skete det for 10. gang, og mere end 150 deltagere havde fundet vej til den historiske bygning. De bidrog flittigt til debatten om børsens forhold, og kunne glæde sig over et flot program med fokus ikke mindst på praktisk børsret og vilkårerne for de børsnoterede danske selskaber. 

Børsens Dag arrangeres af Københavns Universitet og Nasdaq i samarbejde med Dansk Forening for Selskabsret. Selve programmet sammensættes med input fra en udvalgt arbejdsgruppe, hvor også Dansk Aktionærforening sidder med, sammen med børsretlige eksperter fra Mærsk, Kromann Reumert, Gorrissen Federspiel, Plesner, Bech-Bruun og en række andre aktører. I år var Dansk Aktionærforenings direktør inviteret til at være ordstyrer for en særlig debat, der satte fokus på det børsmarkedet under de store C25-selskaber, det såkaldte Small & Midcap marked. Et marked der ofte bliver glemt i medierne og af de store investorer, men også et marked, hvor de private investorer spiller en vigtig og afgørende rolle. Vi bringer her på siden et uddrag, at de gode råd, der faldt under debatten.

Professor og jurist Jesper Lau Hansen indledte dagen med et indlæg om flerstemmeaktier (herhjemme kendt som A- og B-aktier), der også i Europa er begyndt at vinde indpas, selv om det har taget tid og også haft mange modstandere. Senere fulgte et oplæg fra Nasdaqs Sylvester Andersen, der kunne fortælle, at retail-markedet i Danmark vokser, om end vi dog stadig halter efter Sverige. Ifølge Nasdaq er der en fornuftig likviditet og mulighed for at rejse kapital i markedet, men man ser meget gerne flere initiativer, der kan skabe mere handel og generel interesse for aktier herhjemme. Og netop dette emne var i fokus under den opfølgende paneldebat.

Vigtigheden af at Dansk Aktionærforening siden 2018 har sat Aktionærdemokrati højt på dagsordenen blev understreget flere gange i løbet af dagen. Særlig vigtig var også drøftelsen af de såkaldte kontrolovertagelser, hvor det blev debatteret, om man juridisk set skal benytte et overtagelsestilbud (som i SimCorp) eller en fusion (som Chr. Hansen og Novozymes), for at nå i mål med overtagelser og fusioner af børsnoterede selskaber. Diskussionen er kompleks, og der er brugt mange tusinde advokattimer på at sikre de rette resultater. Også reglerne om afnoteringer blev debatteret, og her var der både tilhængere og modstandere af de nuværende regler, der blev afprøvet under Brdr. Hartmanns afnotering. Fra Nasdaq lød det, at det forholdsvist nye regelsæt om afnoteringer havde bestået en første vigtig test med den dramatiske afnotering. Fra Dansk Aktionærforening efterlyste man bedre muligheder for at få efterprøvet en ”fair” afnoteringskurs, efter svensk forbillede, mens en række rådgivere gav udtryk for, at det bør være nemmere at blive afnoteret. 

Mødet mellem selskaber, rådgivere, markedsaktørerne og investorerne var igen i år en succes, og der blev endda undervejs udtrykt ønske om, at der bør afsættes tid og penge til at arbejde endnu mere målrettet for at udvikle og fremme aktionærdemokratiet i Danmark. Et budskab som i den grad passer som hånd i handske med Dansk Aktionærforenings vision om at vejen til et bedre afkast til investorerne går i gennem et styrket børsmarked og flere succesfulde vækstvirksomheder.

Se fotoreportagen fra dagen herunder:

Børsens Dag 2024

Fotograf: Magnus Møller.