Om foreningen

De 10 gyldne aktieråd

Billede

Det er gratis at tilmelde sig Dansk Aktionærforenings nyhedsbrev, hvor du får aktietips hver uge.

1: Sæt rammerne for dine aktieinvesteringer
Aktier er en langsigtet opsparingsmulighed, som historisk set har givet et attraktivt afkast og formentlig også vil gøre det i fremtiden. Men der vil være udsving undervejs.

Gør op med dig selv hvor stor risiko, du kan leve med, hvor stor en del af din formue, der skal placeres i aktier, og hvor stor en del af aktierne, der skal være højrisikoselskaber som for eksempel biotek eller First North.

2: Tænk langsigtet
Aktiekurser svinger op og ned, men er altid steget til nye højder på langt sigt. Aktier egner sig derfor ikke til placering af penge, som du skal bruge inden for kort tid, det vil sige inden for et par år.

3: Glem alt om at forudsige markedet
Ingen kan forudsige markedets bevægelser, og det ene tidspunkt for investering kan være lige så godt som det andet, så du kan i princippet investere hele din opsparing i aktier på en gang. Mange vil dog opleve en lavere risiko ved at investere løbende. 

Hvis der er tale om en fast månedlig opsparing, opnår du det bedste resultat ved at købe for det samme beløb måned efter måned – uanset markedets bevægelser.

Husk at geninvestere udbytter.

Bliv opdateret med aktietips og gode råd - meld dig ind i aktionærforeningen

4: Spred dine køb
Sats ikke alt på én enkelt eller få aktier, men spred dine investeringer i flere selskaber og helst også i forskellige brancher. Så er du mindre sårbar over for svingninger i det enkelte selskab og branche.

Investeringsfonde er en godt sted at starte, hvis du har begrænset erfaring med aktieinvestering eller ikke ønsker at bruge tid på at finde investeringskandidater. 

5: Vid hvad du køber
Der er risiko ved alle aktier, men risikoen er ikke den samme for alle aktier. Hvis du har en ide om, hvad der kan ramme aktierne i din portefølje, kan du begrænse ubehagelige overraskelser.

Jo mindre selskabet er, desto bedre bør du sætte dig ind i det, og desto mere bør du følge med i selskabets udvikling.

Vid, hvad du køber, men tro ikke, at du er klogere end markedet.

6: Hold øje med omkostningerne
Du kan ikke styre aktiekurserne, men du kan styre dine omkostninger. Mange små handler udhuler din formue, og der er forskel på omkostninger til handel og depot fra bank til bank.

Hvis du køber en investeringsfond, så tjek fondens omkostning i forhold til andre fonde, og overvej køb af en eller flere indeksfonde, som vil give dig markedsafkastet. Med en passiv fond eller indeksfond går du glip af muligheden for at gøre det bedre end markedet, men erfaringen viser, at de fleste aktive fonde har svært ved at slå markedet efter fradrag af deres – højere – omkostninger.

Lær at investere i aktier - se vores kurser og webinarer her

7: Vær forsigtig med lån til aktieinvesteringer
Det kræver stor forsigtighed og erfaring med aktiemarkedet at købe aktier for lånte penge. Går det ikke som forventet, kan situationen blive meget svær at håndtere.

8: Lav et porteføljetjek med regelmæssige mellemrum
Der er ingen grund til at tjekke dine investeringer hver dag eller handle ofte. Det medfører kun omkostninger i form af tid og penge. Hvad enten aktien er steget eller faldet, så er det rigtige spørgsmål at stille dig selv, om du ville købe aktien til den aktuelle kurs i lyset af, hvad der er kommet af information siden dit køb.

Tænk også over, om en aktie efter en større kursstigning er kommet til at udgøre for stor en andel af din samlede portefølje og dermed en for stor risiko.

9: Tænk på skatten
Overvej de skattemæssige konsekvenser, hver gang du overvejer at hjemtage en gevinst eller minimere et tab gennem et aktiesalg.

10: Følg ikke råd og aktietips ukritisk
Lyt til andres råd, men følg dem ikke ukritisk. Vær opmærksom på eventuelle rådgiveres motiver til at anbefale det ene eller det andet. Banken tjener på at sælge dig andele i investeringsfonde, og den tjener når handler aktier.

Bag gode råd på sociale medier gemmer sig ofte skjulte motiver – eller manglende indsigt.