Om foreningen

Dansk Aktionærforenings repræsentantskab

Repræsentantskabet er Dansk Aktionærforenings øverste myndighed.

Repræsentantskabet består af op til 36 medlemmer valgt ved direkte valg gennem urafstemning blandt samtlige ordinære medlemmer. Herudover består repræsentantskabet af en repræsentant for hver lokalforening, således at hver lokalforening kan lade sig repræsentere ved lokalforeningens formand eller et andet medlem af lokalforeningen udpeget af lokalforeningens bestyrelse.

Det tilstræbes at nye medlemmer bibringer repræsentantskabet relevante kompetencer, som vil kunne være med til at styrke aktiviteter og fremme sammenhængskraften i foreningen, herunder arbejdet i både Repræsentantskabet og lokalforeningerne samt relevante udvalg som Generalforsamlingsudvalget (GFU), Aktieklubber m.v. Medlemmer af repræsentantskabet opfordres til at gøre en indsats indenfor et eller flere af disse områder.

I det nuværende repræsentantskab sidder

Navn

Postnr.

By

Valgt

Formand:
Palle Thomsen
(pt@bdb.dk)

4040

Jyllinge

2022

Anne-Mette Lykkegaard Bonnemann

2640 Hedehusene 2022

Bjarne Hartvig Hjulmand

6000

Kolding

2023

Bjarne Kongsted

4520

Svinninge

2023

 

     

Christian Øhlers

4000 Roskilde 2022

Christina Rossing

9000

Aalborg

2022

Eva Raabyemagle

2100

København Ø

2022

Frans Bendix

4300 Holbæk 2023

Frederik Sohne Hansen

5000

Odense C

2023

Inger Kehlet

4000 Roskilde 2022

Jens C. Andreasen

8260 Aarhus 2023

Jens Gert Eibye Sørensen

8270

Højbjerg

2022

Jens Larsen

5642 Faldsled 2022

Josias Fagerland

2100

København

2023

Karsten Kristiansen

7100

Vejle

2022

Klaus Jørgen Sørensen

4000

Roskilde

2023

Laurs Nørlund

3050

Humlebæk

2022

 Lone Philipsen

8800 Viborg 2022 

Marie Aasøe

1820 Frederiksberg 2023

Maria Annel

2400 København NV 2022

Markus Bay Wedeby

2720

Herlev

2022

Merethe Kiemer 

2720 Vanløse 2023

Morten Sørensen

4000 Roskilde 2023

Orla Korsholm

8600

Silkeborg

2023

Oskar Bagger

2300

København S

2023

Peter Ejdesgaard Jeppesen

3000

Helsingør

2022

Phillip Kjær Luscombe

2200

København N

2023

Poul Nielsen

4000

Roskilde

2023

Simone Sletten

2720

Vanløse

2023

Søren Andersen

8800 Viborg 2023

Thomas Hust

9400

Nørresundby

2022

Thomas Nistrup

2960

Rungsted Kyst

2023

Thorbjørn Berg Jespersen

6330

Padborg

2022

Thorleif Jackson

3520

Farum

2023

Torben Stig Andersen

4000 Roskilde

2023