Om foreningen

Aktionærer opnår delvis kompensation i historisk forlig

Billede
I november er det netop ti år siden, Tønder Bank gik konkurs. Dansk Aktionærforening tog dengang initiativ til at danne Foreningen Tønderinvestor 2009 i samarbejde med advokater og ikke mindst stærke lokale medlemmer af foreningen, der i god tro havde investeret i banken.

Formålet med foreningens oprettelse var at få hele eller en del af de private investorers tabte millioner tilbage. Retssagen mod konkursboet var langt om længe sat til at skulle starte i september 2022, men kort inden lykkedes det for foreningen at indgå forlig i tæt samråd med den anden store kreditor i boet. Forliget forventes at give en erstatning på 25-30 procent af det beløb, som investorerne i sin tid investerede.

Enstemmig opbakning
Kampen for retfærdighed har været en ørkenvandring, der har kostet blod, sved og tårer plus en meget stor tålmodighed, og ikke mindst dygtighed, fra foreningens advokater fra Andersen Partners i Kolding. Det fortæller Bjarne K. Laugesen, der i de seneste fem år har været formand for foreningen Tønderinvestor 2009. Han fortæller også, at bestyrelsen selvsagt gerne havde set et større forligsbeløb, men at det desværre ikke var muligt, primært fordi kurators (kammeradvokatens) honorarkrav for at behandle konkursboet voksede og voksede, i takt med at sagen trak i langdrag.

I sidste ende mistede investorerne penge, der i stedet gik i advokaternes lommer, hvilket var frustrerende.
Af samme årsag var det magtpåliggende for bestyrelsen at skabe et alternativ til fortsættelse af retssagen, hvilket medlemmerne nu enstemmigt har sagt ja til og dermed bakket op om forliget.

Bjarne K. Laugesen, formand for foreningen Tønderinvestor 2029, udtaler: ”Jeg er på vegne af medlemmerne meget tilfreds med, at der nu tilbagebetales noget af det tab, som de investorer, der i 2009 købte kreditbeviser i Tønder Bank, har lidt. Det har vist sig, at allerede dengang præsenterede bankledelsen stærkt sminkede regnskaber, men bad alligevel kunder og aktionærer om flere penge – i øvrigt uden synderlig rådgivning, hvis nogen overhovedet. De nærmest 'proppede kreditbeviserne ned i halsen' på deres trofaste støtter gennem mange år.”

En enlig svale – desværre
”Det er fantastisk, at det endelig er lykkedes for private investorer i dette land at få erstattet noget af det tab, de har lidt, som følge af elendig bankledelse og fejlagtige information til markedet i årene op til finanskrisen. Det burde vi have set meget mere af,” slutter Bjarne K. Laugesen.

Tak til frivillige
Dansk Aktionærforenings direktør, Mikael Bak, roser den store indsats fra foreningens frivillige og ikke mindst det opnåede forligsresultat: ”Denne sag viser, at det kan betale sig at kæmpe for retfærdighed og for at sikre private investorers rettigheder. Den viser også, at vi som forening kan gøre en forskel. Det er altafgørende for et sundt børsmarked, at de private investorer skal kunne stole på de prospekter og de oplysninger de får, når de tegner aktier i et selskab. Og når et børsnoteret selskab går konkurs, er der ekstra god grund til at få undersøgt, om investorerne er blevet ført bag lyset. At det skulle tage næsten ti år at finde en løsning på sagen viser desværre med al tydelighed, at der er behov for en bedre retsbeskyttelse af de private danske investorer. Så meget desto mere glæder vi os over resultatet.”

Du kan læse mere om de lokale investorers kamp på tonderinvestor.dk