Om foreningen

Årsberetningen for 2021

Billede
Læs hele årsberetningen via linket nederst.

Covid-19, fuld fart på børsnoteringer og et aktiemarked på rekordjagt.

Sådan lød nogle af overskrifterne for 2021, der hos Dansk Aktionærforening blev et år med både medvind og enkelt bump på vejen.

I den netop udgivne Årsberetning for 2021 for Dansk Aktionærforening kan du læse en grundig redegørelse for foreningens aktiviteter gennem året.

”Det var et år, der på den ene side gav os et kæmpe rygstød i første kvartal med et sandt boom af nye investorer, men som senere gennem året blev mere udfordrende. Det skyldes for det første, at vi brugte mange kræfter og ressourcer internt på at få vores nye hjemmeside og IT-platform i luften, som vi heldigvis lykkedes med at få søsat. Desuden oplevede vi både i lokalforeningerne og i hovedforeningen, at konkurrencen om investorernes tid og penge blev intensiveret i løbet af året i takt med at Danmark blev genåbnet,” siger direktør Mikael Bak og uddyber:

”De velkendte formater for medlemsmøder og webinarer skal vi turde gentænke efter corona, og vi skal gøre os umage for at sikre, at vi både møder nye og gamle målgrupper. Det skal ske både fysisk og digitalt og både nationalt og lokalt.”

Mikael Bak lægger vægt på, at foreningen også i 2021 fik styrket de samlede medietilbud i form af ni stærke udgaver af Aktionæren og rekordhøje læsertal i nyhedsbrevene.

Samtidig fik foreningen etableret InvestorUgen i november (uge 46), som en platform, der kan samle mange både i og udenfor foreningen til en temauge om investering.

Endelig fremhæver direktøren, at året også bød på nye formænd både for hovedbestyrelsen og repræsentantskabet, hvor Mette Reissmann og Niels Tovgaard er klar til at stå i spidsen for de kommende års udvikling.

”Alt i alt var det et godkendt 2021, som vi nu kan se tilbage på. Desværre synes de gode tider på aktiemarkedet og med masser af børsnoteringer og optimisme nu pludseligt at være afløst af nye tider. Verden har forandret sig på kun tre måneder, og vi står overfor en ny periode, hvor foreningen skal løfte sin rolle som Hele Danmarks Investeringsfællesskab, også i krisetider. Det er opgaven for 2022,” slutter Mikael Bak.

Download Årsberetning
Download som pdf