Om foreningen

40 års jubilæum: Niels Mengel

Billede

I år har Dansk Aktionærforening 40-års jubilæum. Det markerer vi gennem en række artikler og analyser, der ser tilbage på årene, der er gået. I anledning af jubilæet har vi spurgt et par af de personer, der har kæmpet for investorernes interesser gennem årerne, og har været med til at sætte foreningen på landkortet.

En vej ud af finanskrisen
I slutningen af 2008 ramte finanskrisen. Investorerne og finansmarkederne var i knæ. Krisen betød, at foreningens medlemstal blev kraftigt reduceret fra næsten 20.000 medlemmer på toppen, og ned til 11.000 medlemmer. Økonomien var stram. Der var brug for nye og friske kræfter, også i bestyrelsen. Her trådte Niels Mengel i 2009 ind og blev formand frem til foråret 2019. På spørgsmålet om, hvad der gjorde størst indtryk gennem krisen, fortæller Niels Mengel:

”Det var helt klart det gode sammenhold, jeg oplevede i foreningen. Selv om krisen viste sig meget mere alvorlig end først antaget og trak dybe spor efter sig, så var der hele vejen igennem en vilje til at stå sammen og værne om foreningen,” siger den tidligere formand Niels Mengel og uddyber:

”Flere banker gik konkurs, virksomheder blev nødlidende og mange private investorer blev blæst ud af markedet. Vi kunne i den grad mærke det på medlemstallet. Og det betød, at vi måtte skære ned og omorganisere os. Heldigvis kom vi igennem krisen. Ikke mindst fordi kampgejsten var til stede, også når vi besøgte lokalforeningerne rundt om i landet.”