Om foreningen

2021 Beretning, regnskab og referat DAF Nordsjælland

Lige som i 2020 har 2021 været stærkt præget af coronaen og nedlukninger. Bestyrelsen har valgt et meget lavt aktivitetsniveau, fordi medlemmerne har været tøvende over for fysiske møder. Vi har været nødt til at afholde vore møder som digitale møder. Det har fordele og ulemper. Fordelene omfatter bl.a., at man ikke behøver at bevæge sig ud fra hjemmet, og derfor ikke spilder tid på transport eller, at småbørnsforældre kan deltage i møder. Ulemperne har især været manglende muligheder for at netværke og diskutere med andre medlemmer, men nogle har også haft tekniske udfordringer, som desværre har betydet, at de har følt sig meget ensomme.

I DAF Nordsjælland har vi især benyttet digitale møder i aktieklubberne. Heldigvis er corona ikke længere en samfundskritisk sygdom, og vi venter nu længselsfuldt på, at positiv-procenten kommer så langt ned, at vi igen kan mødes uden at tænke mundbind og så videre.

I bestyrelsen har vi hørt budskabet fra medlemmerne om, at vi snart skal i gang med fysiske møder, men også at vi skal bevare muligheden for digital deltagelse. Sådanne hybridmøder kræver, at vi har kamera og mikrofoner, og det har vi derfor anskaffet for ca 12.000 kr. Der er forskellige prisniveauer, men vi har valgt at købe et kamera af rigtig god kvalitet og gode mikrofoner. Det bliver brugt første gang på generalforsamlingen 24. marts 2022. Vi har samtidig hyret en tekniker til at hjælpe, så vi har stor tiltro til, at det nok skal gå. Vi er den første lokalforening i DAF, som forsøger sig med hybridmøder, så vi har ikke rigtig nogen at spørge til råds eller udveksle erfaringer med.

I det år vi er i gang med, vil vi – forudsat at der ikke kommer flere corona-benspænd – forsøge at udbyde møderne som hybridmøder hver gang. Vi har en aftale med flere firmaer om møder, og forventer bl.a. at udbyde møder med Matas i Allerød og Jobindex, som er Danmarks førende site for jobannoncer. Vi forventer at indbyde til orienteringsmøde om aktieklubber, fordi vi tror, der er stor interesse for nye aktieklubber. Endelig vil vi også forsøge at få møder om pension og ejendomsfinansiering.

Vi er blevet anerkendt af Rudersdal kommune som forening, der er berettiget til at låne lokaler i kommunen. Første forsøg med kommunens mødelokaler bliver årets generalforsamling, som afholdes i det gamle Birkerød Rådhus lige over for S-togs station og busser.

Aktionærforeningens sekretariat er kommet på plads i de nye lokaler på Gammel Kongevej i København. Det moderne TV-studie bliver flittigt brugt, og foreningens journalister og aktie-analytikere er produktive som aldrig før med TV, magasiner, nyhedsbreve og andre iøjnefaldende aktiviteter. Alt sammen af høj kvalitet. Stor tak og ros til direktør Mikael Bak og hans dygtige og engagerede team.

Det er en stor opmuntring, at alle kvalitetstiltagene udmønter sig i flere og flere medlemmer. Foreningen har nu over 18.000 medlemmer, hvoraf næsten 10% (1.786) er bosat i Nordsjælland. Det er meget glædeligt, at foreningen er ved at få bedre tag i både kvindelige og yngre investorer. Vi håber, den udvikling kan fortsætte. I slutningen af 2021 valgte aktionærforeningen ny formand, og for første gang har vi nu en kvindelig formand. Mette Reissmann har en økonomisk og juridisk baggrund, og i flere år har hun været et kendt ansigt som politiker og journalist. Vi tror det er en god baggrund, når hun skal stå i spidsen for Dansk Aktionærforenings videre udvikling.

I bestyrelsen siger vi efter mange års indsats farvel til Kurt Troelstrup og Vibeke Pagh på grund af sygdom og til Daniel Rossmann, som er flyttet til udlandet. Stor tak til alle tre for mange års loyal indsats. Vores revisor Benny Rasmussen har sagt ja til at stille op til posten som kasserer. Men der er stadig plads til nye ansigter, hvis Du har lyst. Det samme gælder i aktionærforeningen, hvor de mange udvalg er afhængige af ildsjæle med lyst til at lære og lære fra sig. Er Du interesseret, kan Du kontakte formanden i DAF Nordsjælland eller sekretariatet på daf@shareholders.dk for spørgsmål. Men Du er også meget velkommen til at kontakte formanden med ideer og forslag og ris og ros.

Regnskab for DAF Nordsjælland
Årsregnskab 2021
Referat
Referat
Referat