Obligationskoder

Obligationsserier har en del forkortelser:

 

A Annuitetslån.
S Serielån.
St. l. Stående lån.
OA Opsat amortisation, dvs. afdrag (udtrækning) er udskudt (afdragsfrie lån).
INK Inkonverterbar obligation.
CF Capped floating. Obligation med variabel rente, der ikke kan overstige et maksimum (”cap”).
RTL Rentetilpasningslån, hvor renten tilpasses markedsrenten efter en fastlagt periode. Kaldes også Flexlån.
SDRO Obligationer udstedt efter reglerne om særligt dækkede realkreditobligationer.
I/IE/IS/IJ/SI Særlige betegnelser knyttet til indeksobligationer.


Læs mere


Tilbage til leksikon