Obligationsserie

Obligationer udstedes i serier med samme nominelle rente, afdragsprofil og udløbsår. Låntageren hæfter med hele deres formue, ikke blot den pantsatte ejendoms værdi. Der kan tillige være solidarisk hæftelse i en serie.