Obligationsudstedere

Der er tre grupper af udstedere af danske obligationer:

Staten

Statsobligationer.

Kreditforeninger

For private investoreer er det typisk realkreditobligationer udstedt af realkreditforeninger. I Danmark har vi desuden KommuneKredit, som udsteder obligationer mod kommunegaranti.

Virksomheder

  • Erhvervsobligationer også kaldet virksomhedsobligationer. I Danmark har vi desuden statsgaranterede skibsobligationer, som er en art erhvervsobligationer udstedt af Danmarks Skibskredit.

Kreditforeningsobligationerne udgør cirka 80 procent af de cirkulerende obligationer og statsobligationerne knap 20 procent. Obligationer udstedt af virksomheder fylder med 2 procent meget lidt i Danmark, men er mere udbredt i andre lande (2014).Læs mere


Tilbage til leksikon