Nyhed

Største pensioner nogensinde

Billede
To tredjedele af de 25-årige sparer op til pension, og så har danskernes samlede opsparinger til pension sat rekord. Skellet mellem kvinders og mænds opsparinger til alderdommen er til gengæld blevet større.
Billede

Af
Christian Kjær

Redaktør, ck@shareholders.dk

De stigende aktiemarkeder er med til at sende danskernes pensionsopsparinger i rekord. Desuden vokser forskellen mellem kvinders og mænds pensioner. Det viser nye tal fra Forsikring og Pension.

3.619 milliarder kroner. Det var danskernes samlede pensioner ved udgangen af 2020, og det er ny rekord. Det viser nye tal fra Forsikring og Pension.

”Pensionsformuerne havde vokseværk i 2020. Starten af 2020 bød på kraftigt udfordrede finansielle markeder med massive dyk med coronakrisens ankomst. Det betød også, at formuerne på papiret faldt i værdi. Men kortvarig nedgang blev vendt til langvarig fremgang, og pensionsformuerne endte med et solidt plus for året som helhed,” skriver privatøkonom i Arbejdernes Landsbank Brian Friis Helmer i en kommentar til de nye tal.

Større forskel på kvinders og mænds opsparinger
Zoomer man ind på tallene, viser de, at en mand med en gennemsnitlig pension har sparet 1.080.000 kroner op til alderdommen. Det tilsvarende tal for kvinder er 861.000 kroner.

En forskel på 219.000 kroner, og dermed er skellet mellem mænds og kvinders pensioner blevet større, da forskellen for 2019 var 207.000 kroner.

Kigger vi geografisk på tallene, er den gennemsnitlige pensionsformue størst i landsdelen Nordsjælland med 1.350.000 kroner. Den laveste gennemsnitlige pensionsformue finder vi landsdelen Byen København med 806.000 kroner.

Arbejdsgiverordninger er de største
73 procent af danskernes pensionsopsparinger er i arbejdsgiveradministrerede ordninger, mens 27 procent er i privattegnede ordninger.

Fremgangen i danskernes pensionsformuer er bredt funderet på de forskellige pensionstyper. Den største fremgang ses på ratepension, som er steget med 7,4 procent, efterfulgt af livsvarig pension, som er steget med 4,6 procent, mens pensionsopsparinger, der udbetales som et engangsbeløb er gået frem med 3,0 procent fra 2019 til 2020.

Knap halvdelen af pensionsformuen, 1.780 milliarder kroner, er i pensionsordninger med en livsvarig ydelse – såkaldte livrenter. 1.295 milliarder kroner er i pensionsordninger med en rateudbetaling, mens 544 milliarder kroner er sat i pensionsordninger med en engangsudbetaling – det vil sige alderspension eller kapitalpensioner.

To tredjedele af de 25-årige sparer op
I 2020 var to tredjedele af de 25-årige begyndt at spare op til pension, mens knap 90 procent af alle 40-årige havde en pensionsformue. Andelen af personer med en pensionsformue er voksende op til de 60-årige og faldende herefter. Størrelsen på pensionsformuen varierer ligeledes med alderen.

1 procent af de 25-årige har en pensionsformue over 250.000 kroner, hvilket tilsvarende er 68 procent for de 40-årige og 81 procent for de 60-årige.

I 2021 har de finansielle markeder overordnet set fortsat den gunstige udvikling, om end den seneste måneds tid har budt på udfordrede aktiemarkeder. Fx er det danske C25-indeks steget cirka 9 procent i årets første mere end ni måneder, mens også øvrige ledende indeks rundt om i verden har pil op.

”Det tegner derfor til, at medvinden fra de finansielle markeder endnu en gang vil få pensionsformuerne til at stige i år, når vi gør boet op for 2021," siger privatøkonom Brian Friis Helmer.