Nulpunktsomsætning

En virksomheds nulpunktsomsætning er et nøgletal, der angiver den omsætning, hvorved resultatet bliver nul.