Nutidsværdi

Nutidsværdi er værdien nu af en række fremtidige betalinger, når der tages hensyn til rente. Ved bedømmelse af en investering eller ved sammenligning af flere investeringer eller finansieringsformer, kan man beregne nutidsværdien ved at tilbagediskontere (tilbageskrive) alle de fremtidige betalinger, der knytter sig til den pågældende investering eller finansieringsform. Ved sammenligning af investeringer er det investeringen med den største nutidsværdi, der er den mest fordelagtige. Ved sammenligning af finansieringsformer er det finansieringsformen med den mindst negative nutidsværdi, der er den mest fordelagtige. Finansieringsdelen kan dog indgå i nettobetalingerne for investeringen.Læs mere


Tilbage til leksikon