Nutidsværdimetode

Nutidsværdimetoden er brugen af nutidsværdi til vurdering af investeringer eller finansieringsformer.