Observationsliste

Observationslisten er Nasdaq Copenhagen (Københavns Fondsbørs) liste over selskaber, der “holdes øje” med. Årsagen til virksomheders placering på denne liste kan være afnotering, betalingsstandsning, fusion eller andre forhold, der gør, at kursfastsættelsen finder sted på et mere usikkert grundlag end normalt. Nasdaq Copenhagens observationsliste er bl.a. at finde sammen med kurslisterne i aviser og på Internettet.



Læs mere


Tilbage til leksikon