Erhvervsobligation

Obligation udstedt af virksomhed, eventuelt en bank. Kaldes også virksomhedsobligation. Sikkerheden for virksomhedsobligation afhænger af virksomhedens soliditet og indtjening. Den effektive rente vil afhænge af markedsrenten samt kreditrisikoen, dvs. risikoen for at virksomheden ikke kan indfri obligationen og betale rente. Erhvervsobligationer kreditvurderes af de store ratingbureauer og grovindeles ofte i ”Investment Grade” (lav risiko), ”High Yield” (høj risiko) og ”Junk Bonds” (meget høj risiko).Læs mere


Tilbage til leksikon